การบริหารเงินทุน Dukascopy  — LP PAMM

ข้อเสนอ

Dukascopy Bank เสนอโอกาสในการลงทุนแบบพิเศษที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยเป็นการลงทุนในฐานะ Liquidity Provider หรือผู้ให้สภาพคล่องบน SWFX marketplace ในแบบอัตโนมัติ

ที่นักลงทุนต้องทำมีเพียงการเปิดบัญชีด้วยยอดเงินเริ่มต้น 1000 USD และแสดงความจำนงแจ้งผู้เทรดแทนเป็น Dukascopy Bank และหลังจากนี้เอง Dukascopy Bank จะเป็นผู้ดำเนินการเทรด แจ้งผลการเทรดและการจัดการเงินทุนผ่านการรายงานออนไลน์แบบเรียลไทม์ 

คาดการณ์ว่าการลงทุนในรูปแบบนี้จะให้ผลตอบแทนประมาณปีละ 11.15% Sharpe Ratio กว่า 1.11

ผลลัพท์ของบัญชี LP PAMM PERFORMANCE นับแต่การประกาศใช้

หลักการทำงาน

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ Dukascopy จะทำการจับคู่การเปิดออร์เดอร์ขายของนักลงทุนด้วยออร์เดอร์ซื้อของผู้ซื้อทั่วไปที่ให้ราคาอัสก์ราคาเดียวกัน และ ทำการจับคู่การเปิดออร์เดอร์ซื้อของนักลงทุนด้วยออร์เดอร์ซื้อของผู้ซื้อทั่วไปที่ให้ราคาอัสก์ราคาเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจะมีการลงทุนเช่นเดียวกันกับ Liquidity Provider หรือผู้ให้สภาพคล่อง หรือเช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินใน SWFX. Dukascopy Bank ทำให้ท่านได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของธนาคารจากการลงทุนนี้

เนื่องจากการแลกเปลี่ยนที่มีจำนวนมากในตลาด Liquidity Provider หรือผู้ให้สภาพคล่องยังได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของสเปรดกว่าครึ่งของการลงทุน

ความเสี่ยง

การลงทุนในฐานะ Liquidity Provider หรือผู้ให้สภาพคล่อง นักลงทุนภายใต้ Dukascopy Bank จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดและยอดเงินลงทุนจะมีความผันผวนตามความผกผันของตลาด ผลกระทบนี้คือความเสี่ยงปรกติของ Liquidity Provider หรือผู้ให้สภาพคล่อง ดังนั้นนักลงทุนภายใต้ Dukascopy Bank จะต้องยอมรับความเสี่ยงจากข้อผกผันนี้และควรอยู่ในการลงทุนชนิดนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี คาดการ์ณว่าใน 1 ปี ความเสี่ยงในการขาดทุนนับจากจำนวนยอดลงทุนจะอยู่ที่ 13% (โปรดสังเกตการคำนวนด้านล่าง)

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยง นักลงทุนสามารถตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดหรือค่า stop-loss level ในบัญชีหากต้องการ เพื่อทำการปิดออร์เดอร์ค้างทั้งหมดและยกเลิกการเปิดออร์เดอร์ใหม่ ในกรณีบาลานซ์ของบัญชีในเวลาสรุปการซื้อขายของวันแตะ (เท่ากับหรือน้อยกว่า) stop-loss level

การคืนค่าคอมมิชชั่น

เพื่อความพอใจสูงสุดของนักลงทุนจากการให้บริการของ Dukascopy Bank อาจทำการคืนค่าคอมมิชชันจากการให้บริการเทรดแทน นักลงทุนจะได้รับค่าคอมมิชชันคืนหากมีเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้ ข้อแรก- ไม่มีการถอนเงินเลย 260 วันทำการติดต่อกัน ข้อที่สอง- บัญชีของนักลงทุนโดยรวมแล้วขาดทุนในช่วง 260 วันทำการ หากครบเงื่อนไขต่อไปนี้ Dukascopy Bank จะทำการคืนค่าคอมมิชชันที่ธนาคารเรียกเก็บในช่วงเวลาดังกล่าวสูงสุดแต่ไม่เกินจำนวนยอดเงินที่นักลงทุนขาดทุน

นักลงทุนสามารถชะลอการเทรดเนื่องมาจากผลลัพท์หรืออัตราเสี่ยง จำนวนวันที่นักลงทุนทำการชะลอการเทรดจะไม่หักออกจากวันทำการรวม หากมีการถอน วันทำการรวมจะถูกเริ่มนับใหม่และเปลี่ยนเป็น 0

STOP-LOSS และกฏการยกเลิก

นักลงทุนสามารถทำการยกเลิกการลงทุนนี้ (หยุดการลงทุนต่อและปิดออร์เดอร์ค้างทั้งหมด) ด้วยการกดปุ่มยกเลิกในรายงาน ณ ช่วงเวลาสรุปผลรายวัน

นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยง (ฟังก์ชั่น stop-loss) โดยฟังก์ชันนี้จะทำการปิดออร์เดอร์ค้างทั้งหมดและยกเลิกการเปิดออร์เดอร์ใหม่ ในกรณีบาลานซ์ของบัญชีในเวลาสรุปการซื้อขายของวันแตะ (เท่ากับหรือน้อยกว่า) Dukascopy Bank ขอแจ้งให้ท่านพิจารณถึง ค่าผกผัน 15% โดยประมาณหากมีการใช้ตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดหรือค่า stop-loss level (ดูตารางแสดงค่าความเสี่ยงด้านล่าง)

ผลลัพท์ที่คาดการณ์ และสถิติ

ผลลัพท์ด้านล่างเกิดจากคำนวนนับหมื่นครั้งจากการคำนวนแบบ Monte Carlo บนราคาจริงช่วงเวลาระหว่างปี 2015 และปี 2018 อย่างไรก็ตามผลลัพท์ดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากการเทสด้วยประวัติราคาอาจมีการคาดการณ์และความไม่แน่นอนที่ทำให้ผลลัพท์แตกต่างจากการใช้งานจริง

นอกจากนั้นแล้ว ผลลัพท์ที่ได้จากการคำนวนจากราคาย้อนหลังไม่สามารถการันตีหรือเป็นการสัญญาผลลัพท์ในอนาคต Dukascopy Bank ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆในกรณีใดก็ตามหากผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตแตกต่างจากมูลค่าที่แสดงในที่นี้

ผลลัพท์จากกราฟจำลอง

ผลลัพท์ที่คาดการณ์:

พารามิตอร์ มูลค่า
ผลตอบแทนรายปี* +11.15%
Standard deviation ของผลตอบแทนรายปี 9.99%
Average Sharpe Ratio** 1.11
 • *คำนวนจาก 260 วันทำการใน 1 ปี
 • **คำนวนบนพื้นฐานาการลงทุนมีความเสี่ยงเป็นศูนย์

Evaluation of risk parameters:

พารามิตอร์ มูลค่า
การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นรายปี* 13.00%
หากเกิด Stop Loss Level ใน 1 ปี*:
-15% level 1.38%
-20% level 0.27%
-25% level 0.02%
 • *คำนวนจาก 260 วันทำการใน 1 ปี

ประวัติราคา

เราได้สร้างกราฟจำลองบนพื้นฐานของราคาจริงช่วงเวลาระหว่าง January 2, 2015 และ June 7, 2018 รวมทั้งคำนวนจากค่าบริการ Volume Commission พื้นฐาน 20 USD ต่อ 1 ล้านหน่วยเทรดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

ค่าบริการและค่าคอมมิชชัน

สำหรับการลงทุนชนิดนี้ Dukascopy Bank จะไม่ทำการเก็บค่าบริการ Management Fees และ Performance Fees แต่จะทำการเก็บค่าบริการ volume commissions และค่าธรรมเนียมการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืนจากการเทรดแทน ค่าบริการจะถูกหักออกจากบัญชีของนักลงทุน

ค่าบริการ Volume Commission พื้นฐาน ปัจจุบันอยู่ที่ 5 USD ต่อ 1 ล้านหน่วยเทรดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าบริการนี้จะถูกปรับใช้สำหรับการเทรดคู่สกุลเงิน

ค่าบริการ Volume Commission สำหรับโลหะ CFDs พันธบัตร สกุลเงินคริปโหรือหุ้นจะสูงกว่าค่าบริการ Volume Commission ปกติ 1.5 เท่า หรือคิดเป็น 30 USD ต่อ 1 ล้านหน่วยเทรดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

Dukascopy Bank สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ Volume Commission พื้นฐานระว่าง 0 ถึง 25 USD ต่อ 1 ล้านหน่วยเทรดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯในทุกขณะขึ้นอยู่กับดุลพินิจจากทางธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ Volume Commission สำหรับโลหะ CFDs พันธบัตร สกุลเงินคริปโหรือหุ้นด้วยเช่นกัน

การเรียกเก็บค่าคอมมิชชันจะถูกแสดงในรายงานดังนี้: ค่าบริการ Volume Commission พื้นฐานต่อ 1 ล้านหน่วยเทรดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
ช่วงเวลา ค่าบริการ Volume Commission พื้นฐาน
11/06/2018 USD 25
28/06/2018 USD 20
10/04/2019 USD 5

ค่าธรรมเนียมในการเทรด หุ้น CFDs สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่ อย่างไรก็ตามค่าคอมมิชชั่นนี้จะไม่ถูกคำนวนในบัญชี LP PAMM accounts และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ Volume Commission พื้นฐาน Dukascopy Bank สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการนี้ได้ทุกขณะขึ้นอยู่กับดุลพินิจจากทางธนาคารและจะทำการประกาศ ที่นี่

ค่าธรรมเนียมการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืนจะถูกเรียกเก็บในระดับ Advace ตาม กฏการถือออร์เดอร์ข้ามคืน

เงื่อนไขอื่น

 • ยอดเงินลงทุนเริ่มต้น — USD 1000

  ฝากเข้าบัญชีที่เปิดภายใต้ชื่อตนเอง

 • ยอดการลงทุนสูงสุด

  Dukascopy Bank สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือสั่งลดยอดการลงทุนของท่านได้ทุกขณะขึ้นอยู่กับดุลพินิจจากทางธนาคาร

 • การเข้าลงทุนและยกเลิกการลงทุนในบัญชี LP PAMM

  สามารถทำได้ในทุกวันทำการ ในช่วงเวลาสรุปยอดรายวัน

 • ตัวเลขจะถูกปัดเป็นตัวเลขเต็มในจำนวนเซนต์

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.