เทคโนโลยีของกลุ่มตลาดการเงิน SWFX Swiss Forex Marketplace

ในบรรดากลุ่มตลาดการเงินที่ใช้การวิเคราะห์เข้าสู่จุดศูนย์กลาง Dukascopy Bank ให้บริการนักเทรดในการเข้าสู่ตลาดการเงินของสวิสฯที่เรียกว่า Swiss Forex Marketplace โดยรวบรวมสภาพคล่องที่ได้รับจากนักเทรดมืออาชีพ กลุ่มตลาดการเงินอื่นๆและธนาคารขนาดใหญ่ 

รูปภาพด้านบนได้แสดงให้เห็นถึงผู้เกี่ยวข้องในโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าว ด้านซ้ายของรูปภาพแสดงผู้ให้สภาพคล่องผู้รวบรวมรวมออร์เดอร์แล้วส่งต่อเป็นผลรวมของข้อมูล การรวบรวมนี้เป็นการรวบรวมทั้งแบบเข้าสู่จุดศูนย์กลางและแบบกระจายผล  ผลรวมของข้อมูลงกลายเป็นกลุ่มราคาขนาดใหญ่หรือเรียกว่ากลุ่มตลาดการเงินสำหรับผู้ต้องการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน:ผู้ให้สภาพคล่องเอง และผู้ต้องแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน ผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินสามารถวางออร์เดอร์ซื้อหรือขายได้เองบนกลุ่มตลาดการเงินนี้ 

บัญชีการซื้อขายของท่านสามารถทำการโอนเงินด้วยวิธีการโอนระหว่างธนาคาร การประกันจากธนาคารหรือ bank guarantee การโอนด้วยบัตรเครดิตเดบิตหรือการโอนจากบัญชีธนาคารที่เปิดภายใต้ธนาคารสวิสฯ ไม่ว่าท่านจะฝากยอดเงินไว้ที่ธนาคารใดก็ตามท่านจะมีสิทธิเข้าถึงกลุ่มตลาดการเงิน Swiss FX Marketplace โดยธนาคารที่รักษาผลประโยชน์นี้จะเป็นผู้รายงานผลกำไรขาดทุนรายวันหรือการซื้อขายในบัญชีธนาคารของนักเทรด หรือกล่าวได้ว่านักเทรดทำการเข้าถึงกลุ่มตลาดการเงินนี้ผ่านทางบัญชีธนาคารสวิวด้วยตนเองโดยไม่ผ่านการโอนเงินใดๆสู่ Dukascopy Bank

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงตัวอย่างเกี่ยวกับความสำเร็จในเทคโนโลยีนี้ แพลตฟอร์มของ Dukascopy สามารถทำการซื้อขายมูลค่า 100 ล้าน EUR/USD ใน 1 คลิก ด้วยสเปรดประมาณ 1.5-2.0 ปีป โดยปกติแล้วหากนักเทรดทำการซื้อขายด้วยมูลค่าเล็กลง ท่านสามารถซื้อขายด้วยเสปรดต่ำประมาณ 0.1-0.4 ปีปในคู่เงินหลักๆ

Dukascopy Bank สามารถเพิ่มผู้ให้สภาพคล่องจากที่มีอยู่เดิมแล้วเสมอ ทำให้บางออร์เดอร์ของนักเทรดไม่จำเป็นต้องถูกเฮดจ์ในตลาด FAQ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้รวมถึงการปกป้องลูกค้าไว้แล้ว

เพื่อเข้าใช้ SWFX (เปิดบัญชี) โปรดทำการสมัครผ่าน Dukascopy Bank.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดการเงินการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.