การบริการเกี่ยวกับการโอน

Dukascopy Bank ให้บริการการโอนยอดเงินเข้าสู่บัญชีซื้อขายผ่าน 3 ช่องทางที่มีความสะดวกและปลอดภัย ทุกบัญชีที่ถูกเปิดใหม่จะต้องมียอดโอนครั้งแรกไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

การโอนระหว่างธนาคาร (Wire Transfer)

ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่เร็วและง่ายที่สุดในการโอน การโอนสามารถทำได้ในหลายสกุลเงิน คือ AUD, USD, CHF, EUR, GBP, CAD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY และ ZAR ยอดดังกล่าวจะถูกส่งมายัง Dukascopy Bank ภายใน 1-2 วันทำการ วิธีการโอนระหว่างธนาคาร (Wire transfer) มีให้บริการผ่านผู้จัดการบัญชีของท่าน

บัตรเครดิตและเดบิต

การโอนเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิตถูกอนุญาติให้ใช้โดยลูกค้าของ Dukascopy Bank SA ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ชื่อเจ้าของบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายที่เปิดกับ Dukascopy Bank SA การโอนจากบุคคลอื่นจะไม่นำมาพิจารณา ยอดเงินจะถูกโอนกลับระหว่างธนาคารไปยังท่าน โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมด
 • เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ยอดเงินสูงสุดต่อหนึ่งธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตคือ CHF 10'000 / USD 10'000 / EUR 8'000 / GBP 7'000 / CAD 10'000 / JPY 1'000'000 / PLN 34'000 / SEK 70'000 / NOK 70'000 / CZK 200'000 / RUB 500'000 หรือเทียบเท่า
 • บัตรเดบิต (Maestro, Visa Electron) และเครดิต (MasterCard, Visa) สามารถใช้ทำการโอนได้ตามปกติ Dukascopy Bank SA ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนประเภทบัตรที่อนุมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • Dukascopy Bank SA ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินผ่านบัตรเครดิต /เดบิต อย่างไรก็ตามธนาคารที่ทำรายการจะคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
  1.2 % ของยอดโอน หากทำการโอนในสกุลเงิน EUR, GBP หรือ CHF,
  1.5% ของยอดโอน หากทำการโอนในสกุลเงิน DKK, NOK, CZK, PLN หรือ SEK,
  2%  ของยอดโอน หากทำการโอนในสกุลเงิน USD และ
  2.3 % ของยอดโอน หากทำการโอนในสกุลเงิน RUB, JPY, CAD และ AUD
  คอมมิชชั่นนี้จะถูกหักจากยอดเงินที่ท่านต้องการโอนเข้าสู่บัญชี ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำการโอนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจาก EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, SEK, NOK, DKK, CZK, RUB หรือ PLN ยอดเงินจะถูกแปลงเป็น CHF, EUR, USD, GBP, AUD, CAD, JPY, SEK, NOK, DKK, CZK, RUB หรือ PLN ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • โดยปกติแล้ว ยอดเงินจะถูกปรับเข้าสู่บัญชีของท่านในวันถัดมา หลังจาก Dukascopy Bank SA ได้รับยอดเงิน

ACCOUNT FUNDING IN BITCOINS

Trading accounts opened as "crypto-fundable" are offered the possibility to fund and to withdraw funds via Bitcoins (BTC). The service is offered under a set of conditions that are described in details in the section "บัญชีโอนเงินด้วยบิทคอยน์" of the website.

ACCOUNT FUNDING IN DUKASCOINS (Coming soon)

A special type of trading accounts labelled as "Dukascoins-fundable" are offered the possibility to fund and withdraw funds via Dukascoins (DUK+). Creation of such a trading account can be requested by any client having a minimum balance of 100 DUK+ in his/her MCA account with Dukascopy. By default Dukascoins-fundable trading accounts have EUR as base currency. Other base currencies may be offered upon request.

Conversion from DUK+ to EUR and back happens at every account funding/withdrawal operation at the Trading Account Funding Conversion Rate (TAFCR). This rate has a fixed multiplication factor of X1.8 to the average historical price of Dukascoin to EUR, which makes it possible to ensure higher EUR equity on the trading account (compared to direct funding in EUR) if this funding method is used.

The service is offered under a set of conditions that are described in details in the section "Trading account funding in Dukascoins" of the Dukascoin project website.

ประกันจากธนาคาร (Bank Guarantees)

การประกันจากธนาคาร (Bank guarantee) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถเก็บยอดเงินที่ต้องการในธนาคารที่ท่านต้องการและเข้าถึงยอดเงินนี้ได้ทุกเวลา การประกันจากธนาคารนี้สามารถออกโดยธนาคารให้กับบัญชีรวมหลายบัญชีภายใต้เจ้าของบัญชีเดียวกันและเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัญชีซื้อขาย Dukascopy Bank อนุญาติให้ท่านใช้ช่องทางดังกล่าวกรณีต้องการโอนยอดเงินอย่างน้อย 100'000 USD การพิจารณาต่างๆในหัวข้อนี้จะถูกพิจารณาในนามบุคคล

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.