โบนัสครบรอบ

โบนัสครบรอบมีให้บริการในบัญชีไบนารีเช่นกัน
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 11 Dukascopy เรามอบโอกาสสุดพิเศษให้นักเทรดได้รับโบนัสกว่า 100%ของจำนวนอิควิตี้บัญชี นักเทรดสามารถมัครโปรแกรมโบนัสภายใน 30 วันหลังจากการเติมเงินสู่บัญชี การสมัครมีเงื่อนไขบังคับจำนวนการซื้อขายต่อปีหลังจากที่นักเทรดได้รับโบนัสนี้เข้าสู่บัญชี การเคลื่อนย้ายยอดเงินออกจากบัญชีก่อนจะถึงยอดการซื้อขายที่กำหนดจะทำให้โบนัสถูกยกเลิกอัตโนมัติ  โปรดอ่านเงื่อนไขและการใช้งานเกี่ยวกับโบนัสอิควิตี้ด้านล่าง

การสมัคร

นักเทรดสามารถมัครโปรแกรมโบนัสภายใน 30 วันหลังจากการเติมเงินเข้าสู่บัญชี โดยจำนวนโบนัสจะเป็นยอดรวมของยอดโอนลบยอดถอนใน 30 วัน โดยการเติมเงินนี้ควรเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนการสมัคร เช่นไม่มีการเคลื่อนย้ายยอดเงินออกจากบัญชี (ถอนเงิน) หลังจากนั้น 
การสมัครโบนัสสามารถสมัครผ่านแพลตฟอร์ม เมนู Portfolio – เลือก My Account report

ยอดโบนัสจะถูกเพิ่มไปยังอิควิตี้ของท่านทันทีหลังการสมัคร และพร้อมใช้ในการซื้อขายทันที

จำนวนโบนัส

โบนัสที่ลูกค้าจะได้รับคือ ยอดจำนวน 100% ของอิควิตี้ของบัญชี ณ เวลาที่ลูกค้าทำการสมัครโบนัส
ยอดของโบนัสนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้หากมีการโอนเพิ่มเติม
ยอดโบนัสเพิ่มเติมนี้สามารถมีได้สูงสุดถึง 100% ของยอดโอนภายใน 30 วันล่าสุด ยอดโบนัสเพิ่มเติมนี้สามารถคำนวนได้จากการคำนวนต่อไปนี้ สูตร

Additional Bonus Amount = (Deposit x 10%) x 

Traded Volume deadline − Additional Bonus application date

365 days

 

Example:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount = (10'000 x 10%) x 

(01 March 2015 − 13 May 2014)  = 800 USD

365 days
     
 

ก่อนการสมัครรับโบนัส จำนวนโบนัสที่ท่านจะได้รับจะถูกแสดงไว้แล้วบนแบบฟอร์มการสมัคร
ยอดโบนัสที่คงเหลือเพื่อใช้งานของบัญชีใดๆจะไม่สามารถมีมูลค่ามากกว่า 10'000 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไขการรับโบนัส

จะต้องมียอดการซื้อขายจำนวนเท่ากับ 50'000 คูณด้วยจำนวนอิควิตี้ทั้งหมดของบัญชี (รวมโบนัส) ณ ขณะนี้ท่านทำการสมัครรับโบนัส ยอดซื้อขายนี้จะต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด – หรือ 1 ปี นับจากวันที่ท่านได้รับโบนัส
หากท่านทำการสมัครเพื่อรับโบนัสเพิ่มเติม ยอดการซื้อขายบังคับจะถูกปรับเช่นกัน การซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมานี้สามารถคำนวนได้จากการคำนวนต่อไปนี้ สูตร

 

ก่อนการสมัครรับโบนัส ยอดการซื้อขายบังคับจะถูกแสดงไว้แล้วบนแบบฟอร์มการสมัคร

ข้อจำกัดเกี่ยวกับโบนัส

ก่อนการซื้อขายบังคับจะครบตามกำหนด โบนัสไม่สามารถมีไว้ชดเชยการการขาดทุนของบัญชีได้ หลังจากท่านได้รับโบนัสสต๊อปลอสของบัญชีจะถูกตั้งโดยคำนวนจากโบนัสที่ได้รับบวกกับจำนวนอิควิตี้บังคับที่ได้แจ้งไว้ผ่านหน้าเวปเกี่ยวกับมาร์จิ้นบังคับ หากนักเทรดได้ตั้งค่าสต๊อปลอสนี้ไว้แล้ว การตั้งค่านี้จะถูกปรับในกรณีการตั้งค่าก่อนหน้านี้มีค่าน้อยกว่าโบนัสที่ท่านได้รับ 
โบนัสจะไม่สามารถถอนออกมาใช้งานได้จนกระทั่งครบเงื่อนไข

โบนัสจะไม่มีข้อจำกัดใดๆอีก เมื่อการซื้อขายครบตามกำหนด 

การยกเลิกโบนัส

 

ก่อนที่การซื้อขายจะครบตามที่กำหนด โบนัสจะได้รับการยกเลิกอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

  • นักเทรดทำการเคลื่อนย้ายยอดเงินออกจากบัญชี;
  • เงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนดภายใน 1 ปี;
  • นักเทรดทำการยกเลิกด้วยตนเองผ่านรายงานออนไลน์

ค่าสต๊อปลอสที่ถูกตั้งโดยระบบตอนสมัครโบนัสจะถูกยกเลิก 
อย่างไรก็ตามค่าสต๊อปลอสที่ถูกตั้งเองโดยนักเทรดจะถูกตั้งค่าพร้อมใช้งานเช่นเดิมหลังโบนัสหมดอายุหรือถูกยกเลิก 
หากท่านตั้งค่าสต๊อปลอสต่ำกว่าค่าที่ตั้งในระบบ ค่านี้จะถูกตั้งค่าพร้อมใช้งานจนกระทั่งโบนัสหมดอายุหรือถูกยกเลิก 
หากท่านตั้งค่าสต๊อปลอสสูงกว่าค่าที่ตั้งในระบบ ค่านี้จะถูกตั้งพร้อมใช้งานทั้งตอนที่ท่านยังใช้งานโบนัส และตอนที่โบนัสหมดอายุหรือถูกยกเลิก 
นักเทรดควรจะทราบเกี่ยวกับความจริงที่ว่าการยกเลิกโบนัสจะทำให้โบนัสถูกหักออกไปจากบัญชีซื้อขายโดยอัตโนมัติ และจะส่ง use of leverage มีค่าสูงขึ้น หรือทำให้สต๊อปลอสและมาร์จิ้นคัททำงาน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการลงทุน สต๊อปลอสหรืออื่นๆจำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาก่อนการหมดอายุหรือยกเลิกโบนัส 

 

เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่นักเทรดได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่มีการกำหนดระยะเวลา นักเทรดจะไม่สามารถสมัครโปรแกรมโบนัสครบรอบนี้จนกว่าระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

นักเทรดด้วยตนเองที่มีผู้แทนหรือสมัครผ่านธนาคารสวิสอาจไม่ได้รับอนุญาติให้ทำการสมัคร
Dukascopy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อบังคับ ปฏิเสธหรือยกเลิกโปรแกรมใดๆ

โดยทั่วไป โปรแกรมโบนัสอาจถือเป็นส่วนลดของคอมมิชชั่นในการซื้อขาย

Additional Bonus Amount  

 = (Deposit x 100%) x  Traded Volume
deadline
Additional Bonus
application date

365 days

ตัวอย่างที่:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount 

 =  (10'000 x 100%) x (01 March 2015 − 13 May 2014)  = 8000 USD

365 days

Additional Required
Traded Volume  

 = ((Additional Deposit + Bonus) x 50'000) x  Required Traded
Volume deadline
Additional Bonus
application date

365 days

ตัวอย่างที่:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 01 December 2014
Trader applied for the additional Bonus 18 December 2014

Additional Required
Traded Volume 

 =  ((3’000 + 3’000 x 100%) x 50'000) x (01 Mar 2015 − 18 Dec 2014)  = 60M USD

365 days

 

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.