มาร์จิ้นบังคับ

นอกเหนือจากข้อยกเว้นตามที่ได้แจ้งด้านล่าง การคำนวนมาร์จิ้นบังคับสำหรับ CFD มีการคำนวนเหมือนกับคู่สกุลเงินทุกประการ

มาร์จิ้นต่ำสุดบังคับให้มีก่อนการเปิดออร์เดอร์ขึ้นอยู่กับเลเวอเรจ คู่สกุลเงินและราคาตลาด ณ ปัจจุบัน 

* มาร์จิ้นต่ำสุดบังคับจะเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของเลเวอเรจ
** ดูหัวข้อ "เลเวอเรจช่วงวันหยุด" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
*** หากอิควิตี้ของบัญชีที่นักเทรดเทรดด้วยตนเองมีน้อยกว่า CHF 20 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น บัญชีจะถูกบล็อคโดย Dukascopy Bank

ระวัง: การซื้อขาย CFD มีให้บริการเมื่อร้องขอและมีบริการเฉพาะในบัญชีจริงที่ซื้อขายด้วยตนเอง

การลงทุนสูงสุดใน CFD

การลงทุนสูงสุดใน CFD จะจำกัดอยู่ที่ 100,000 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น นักเทรดสามารถส่งคำร้องเพื่อเพิ่มการลงทุนสูงสุดเป็น 250,000 USD และด้วยเหตุนี้ เลเวอเรจของบัญชีจะถูกลดลงเป็น 1:2 จากปกติ 1:10 หากต้องการลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอเพิ่มเลเวอเรจเป็น 1:20 และด้วยเหตุนี้การลงทุนสูงสุดใน CFD จะจำกัดอยู่ที่ 50,000 USD กฏเลเวอเรจช่วงวันหยุดจะไม่ครอบคลุมถึง CFD

ตลาด การลงทุนสูงสุดbr>สำหรับ CFD
Austria
100,000 EUR
Belgium
100,000 EUR
Denmark
750,000 DKK
Finland
100,000 EUR
France
100,000 EUR
  Germany
100,000 EUR
Netherlands
100,000 EUR
Norway
900,000 NOK
Portugal
100,000 EUR
Spain
100,000 EUR
Sweden
950,000 SEK
Switzerland
100,000 CHF
UK
90,000 GBP
US
100,000 USD

การลงทุนสูงสุด 

การลงทุนสูงสุดในแต่ละคู่สกุลเชีจะจำกัดอยู่ที่ 15 ล้านหน่วยการซื้อขายสำหรับคู่เงินหลักๆ ยกเว้นคู่เงินต่อไปนี้ USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB ซึ่งการลงทุนสูงสุดจะอยู่ที่ 1 ล้านหน่วยการซื้อขาย สำหรับโลหะและ CFD การลงทุนสูงสุดถูกแจ้งให้ทราบไว้แล้วในตารางต่อไปนี้:

Instrument การลงทุนสูงสุดของสัญญาซื้อขาย (สำหรับ CFDs) /
Oz (สำหรับโลหะ)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4 500
DIESEL.CMD/USD 1 800
COFFEE.CMD/USX 940 000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1 430
COTTON.CMD/USX 685 000
OJUICE.CMD/USX 410 000
COPPER.CMD/USD 8 000
USA500.IDX/USD 1 400
USATECH.IDX/USD 650
USA30.IDX/USD 160
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 600
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20 000
HKG.IDX/HKD 1 000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 17 000
XAG/USD 160 000
BTC/USD 30 000 USD equivalent
ETH/USD 30 000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 280
DOLLAR.IDX/USD 31 530
NLD.IDX/EUR 4 550
SGD.IDX/SGD 11 220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1 545
BUND.TR/EUR 15 880
UKGILT.TR/GBP 18 678

นักเทรดสามารถส่งคำร้องขอยกเลิกหรือเพิ่มการลงทุนสูงสุด 
และด้วยเหตุนี้ เลเวอเรจของบัญชีจะถูกลดลงเป็น 1:20 (1:10 ในช่วงวันหยุด)
การลงทุนสูงสุดเริ่มปรับใช้เมื่อ 09-Sep-2016.

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.