กฏการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืน

กฏการถือออร์เดอร์ข้ามคืนของ Dukascopy Bank มีจุดประสงค์เพื่อทำให้การปรับออร์เดอร์ข้ามคืนเห็นได้ชัดเจนและก่อให้เกิดการได้เปรียบของนักลงทุน ภายใต้การดำเนินงานของผู้นำตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Dukascopy Bank ปรับใช้อัตราการถือออร์เดอร์ข้ามคืนในหลายอัตราเพื่อให้แน่ใจว่านักเทรดได้ผลตอบแทนจากการซึือขายสูงสุด

การปรับออร์ข้ามคืน (Rollover) ในบัญชีของลูกค้าจะถูกปรับตามเวลาจริงขึ้นอยู่กับระดับการซื้อขาย (กิจกรรมซื้อขาย) โดยคำนวนจากจำนวนซื้อขายจากบัญชีทั้งหมดของลูกค้าหารด้วยจำนวนซื้อขายบวกด้วยจำนวนออร์เดอร์ข้ามคืนใน 30 วันล่าสุด

ระดับการซื้อขาย =  จำนวนซื้อขาย  x 100%
จำนวนซื้อขาย + ออร์เดอร์ข้ามคืน

บันทึก: ออร์เดอร์ข้ามคืนคือผลรวมของจำนวนออร์เดอร์ที่เปิดค้างไว้ก่อนหน้านี้ จำนวนซื้อขายคือผมรวมของออร์เดอร์ที่ทำการซื้อขายหักลบกับออร์เดอร์ที่ถูกเปิดไว้

ระดับการซื้อขายสะท้อนให้เห็นถึงความถี่ในการซื้อขายในช่วงวันที่กำหนดเทียบกับการถืออร์เดอร์ข้ามคืน ระดับการซื้อขายจะถูกคำนวนรายวันในช่วงเวลาสรุปผล กฏการถือออร์เดอร์ข้ามคืนขึ้นอยู่กับระดับการซื้อขายดัง:

กฏการปรับออร์เดอร์ข้ามคืน ระดับการซื้อขายบังคับ
Premium > 90%
Advanced > 20 %
Regular < 20%

ระดับ Advanced จะถูกปรับใช้โดยอัตโนมัติหากท่านไม่มีการเทรดใน 30 วันล่าสุด และเป็นอัตราที่เป็นกลางสำหรับนักเทรด ในขณะเดียวกันนักเทรดที่มีระดับการซื้อขาย 90% สามารถรับประโยชน์จากอัตราการถือออร์เดอร์ข้ามคืนของระดับ premium ท่านสามารถตรวจสอบการปรับออร์เดอร์ข้ามคืนจากรายงานของท่านในส่วน "Rollovers" โปรดอ้างอิงถึงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับในส่วนของระดับการซื้อขาย 

ตัวอย่างการคำนวนระดับการซื้อขาย ตัวอย่างที่ 1:
30 วันที่ผ่านมา นักลงทุนเปิด 6 ออร์เดอร์มูลค่ากว่า 1 ล้านหน่วย ปิด 5 ออร์เดอร์ในวันเดียวกันและเก็บ 1 ออร์เดอร์ข้ามวัน 

จำนวนการซื้อขายเริ่มต้น
6 000 000
จำนวนซื้อขายที่เกิดจากการปิดออร์เดอร์บางส่วน
5 000 000
การถือออร์เดอร์ข้ามคืนใน 1 คืน
1 000 000
จำนวนการซื้อขายรวม
11 000 000
รวมการซื้อขายและการถือออร์เดอร์ข้ามคืน
12 000 000
ระดับการซื้อขาย: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
ระดับชั้นการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืน: Premium

 

ตัวอย่างที่ 2:
30 วันที่ผ่านมา นักลงทุนเปิด 1 ออร์เดอร์มูลค่ากว่า 1 ล้านหน่วย และเก็บออร์เดอร์ข้ามวันเป็นจำนวน 9 คืน

จำนวนการซื้อขายเริ่มต้น
1 000 000
จำนวนซื้อขายที่เปิดแล้ว
1 000 000
การถือออร์เดอร์ข้ามคืนใน 9 คืน
9 000 000
จำนวนการซื้อขายรวม
2 000 000
รวมการซื้อขายและการถือออร์เดอร์ข้ามคืน
11 000 000
ระดับการซื้อขาย: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
ระดับชั้นการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืน: Regular

 

ตัวอย่างที่ 3:
30 วันที่ผ่านมา นักลงทุนไม่มีการซื้อขายเลย

จำนวนการซื้อขายเริ่มต้น
0
จำนวนซื้อขายที่เปิดแล้ว
0
การถือออร์เดอร์ข้ามคืน
0
จำนวนการซื้อขายรวม
0
รวมการซื้อขายและการถือออร์เดอร์ข้ามคืน
0
ระดับการซื้อขาย: 0%
ระดับชั้นการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืน: Advanced

 

สละสิทธ์ความรับผิดชอบ:
โปรดระลึกว่าในบางวันทำการ อาจมีการคำนวนค่าสวอปหลายครั้ง ดังนั้นค่าสวอปที่ท่านทำการคำนวนอาจแตกต่างจากค่าที่ถูกหักออกจากบัญชีจริง หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้ตลอดเวลา
กฏการปรับออร์ข้ามคืน (Rollover)

กฏการถือออร์เดอร์ข้ามคืนนั้นทำให้เกิดการปรับออร์เดอร์เพื่อเตรียมพร้อมการซื้อขายในวันใหม่ กระบวนการนี้อาจเรียกอีกอย่างว่า "การปรับออร์เดอร์", "การยกยอด" หรือ"สวอป"; ทั้งนี้เพื่อป้องกันวิธีการหักยอดในทันทีหรือการลดการลงทุนของนักเทรด การสรุปยอดของวันจะทำการคำนวนณ เวลา 21:00/22:00 GMT [ในหน้าร้อน/หน้าหนาว] การปรับออร์เดอร์ก่อนหน้านี้และการปรับออร์เดอร์ใหม่จะปรากฏให้เห็นในทุกออร์เดอร์ โดยออร์เดอร์ที่ถูกถือข้ามคืนจะถูกปิดก่อนช่วงเวลาสรุปยอดและจะถูกเปิดใหม่ทันที +/- ด้วยค่าถือสวอปข้ามคืนตามที่ได้แสดง การปรับออร์เดอร์ก่อนหน้านี้และการปรับออร์เดอร์ใหม่จะถูกแจ้งให้ทราบในรายงาน portfolio และ รายงานระหว่างวันภายใต้หัวข้อ "rollover close" และ "rollover open" นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อออร์เดอร์ต่างๆจากรายงาน position report 

อัพเดทเกี่ยวกับการปรับออร์ข้ามคืน (Rollover)

อัตรสวอปโดยปกติแล้วจะอ้างอิงไปยังอัตราที่กำหนดจากธนาคารกลางดังที่แสดงให้ทราบผ่านตารางด้านล่าง สวอปข้ามคืนสามารถเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ Dukascopy Bank จะทำการอัพเดทอัตรานี้หากมีการปรับเปลี่ยนระหว่างธนาคาร

Dukascopy ใช้ธนาคารกลางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบอัตราการถือออร์เดอร์ข้ามคืน และอาจกล่าวได้ว่า Dukascopy มีการเพิ่มลดอัตรานี้ก่อนการปรับใช้กับบัญชีของนักเทรด 

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
บัญชีปราศจากสวอป
บัญชีปราศจากสวอป Swap-free คือบัญชีที่ปราศจากการคำนวนการถือออร์เดอร์ข้ามคืนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัตของศาสนาอิสลาม
 
ค่าสวอปข้ามคืนโดยปกติแล้วจะถูกหักหรือเพิ่มไปยังลูกค้าผ่านออร์เดอร์ที่ถูกเปิดไว้ โดยสามารถสังเกตได้จากราคาที่ต่างไปจากเดิมจากการปรับออร์ข้ามคืนที่ผ่านมา (rollover close) และการปรับออร์เดอร์ใหม่ (rollover open  โดยค่านี้จะไม่ถูกปรับใช้ในบัญชีปราศจากสวอป ซึ่งหมายถึงราคาการปรับสวอปทั้งสองจะมีราคาเดียวกัน นักเทรดจะไม่จำเป็นต้องชำระและจะไม่ได้รับค่าดอกเบี้ยใดๆจากการเปิดออร์เดอร์ข้ามคืนในบัญชีของพวกเขากับ Dukascopy Bank หลังจากหนึ่งวันในการเทรดผ่านไป (21:00/22:00 GMT หน้าร้อน/หน้าหนาว)
เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งานบัญชีปราศจากสวอปไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ Dukascopy เงื่อนไขเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะถูกนำมาปรับใช้:
 
เพื่อเป็นการชดเชยคอมมิชชั่นส่วนนี้ซึ่งต้องชำระโดยนักเทรด คอมมชิชั่นเพิ่มเติมจำนวน 5 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงินทุกๆ 1 ล้านหน่วยสหรัฐ และ 7.5 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการซื้อขายโลหะและ CFD ทุกๆ 1 ล้านหน่วยสหรัฐจะถูกหักออกจากบัญชีปราศจากสวอป;
Dukascopy จะทำการคำนวนยอดต่างระหว่างยอดชดเชยส่วนนี้และยอดจริงที่ลูกค้าจะได้รับหรือถูกหักกรณีบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีปราศจากสวอป หากข้อแตกต่างนี้เป็นลบและค่าชดเชยนี้ไม่สามารถทำการชดเชยได้ทั้งหมด Dukascopy จะทำการปิดการซื้อขายโดยไม่อนุมัติการลงทุนเพิ่ม หรือยกเลิกออร์เดอร์ซื้อขายล่วงหน้า
 
ยอดต่างนี้จะทำการคำนวนทุกวันในช่วงเวลาการปรับยอด และจำทำการปรับผ่านการเปลี่ยนค่า Stop Loss
ยอดต่างจะหักโดยตรงจากบัญชีในกรณี:
  • the Client presses "Pay Deficit" button in Rollover Policy report;
  • it becomes greater than the equivalent of 5'000 USD or 10% of the account balance;
  • มีการยกเลิกบัญชีปราศจากสวอป;
  • มีการถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชี;
  • กรณีไม่มีการเทรดและจำเป็นต้องมีการหักตามกฏรักษาบัญชี
จำนวนยอดที่ลูกค้าต้องการถอนจะไม่สามารถเกินกว่ายอดต่างระหว่างอิควิตี้ของบัญชีและยอดต่างข้างต้นได้
กรณีมีข้อโต้แย้งในกรณีเงื่อนไขและการใช้งานของบัญชีปราศจากสวอประหว่าง Dukascopy Bank และนักเทรด กฏการใช้งานและเงื่อนไขตามที่ระบุในที่นี่จะถูกอ้างอิง Dukascopy ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายตามยอดต่างตามที่ได้แจ้งให้ทราบตลอดเวลา

นักลงทุนท่านใดก็ตามสามารถใช้งานหรือยกเลิกบัญชีประเภทนี้ผ่านทางรางานตามรูปที่แสดงด้านล่าง 
 

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.