การปรับค่ารายเดือน CFD

CFD ที่ให้บริการผ่าน Dukascopy Bank เช่น BRENT.CMD/USD (UK Brent Oil), LIGHT.CMD/USD (US Crude Oil), DIESEL.CMD/USD (Low Sulphur Gasoil), GAS.CMD/USD (Natural Gas), COPPER.CMD/USD (High Grade Copper) DOLLAR.IDX/USD, IND.IDX/USD, PLN.IDX/PLN, BUND.TR/EUR, UKGILT.TR/GBP, COCOA.CMD/USD, COFFEE.CMD/USX, COTTON.CMD/USX, SUGAR.CMD/USD, OJUICE.CMD/USX เป็นคู่สัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุสัญญา โดยคู่สัญญา CFD oil, gas, copper, indices และพันธบัตร ของ Dukascopy Bank เหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากราคาของฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับสินค้า indices และพันธบัตรที่อยู่ในสัญญานั้นๆ เนื่องจากผลกระทบนี้เอง การปรับค่าที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องถูกนำมาคำนวนด้วยในหนึ่งวันก่อนวันครบรอบของ น้ำมัน แก๊ส คอปเปอร์

โดย ณ เวลา 13:30 GMT ในหน้าร้อน / 14:30 GMT ในหน้าหนาว ทั้งนี้ Dukascopy Bank จะทำการตัดสินใจและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอัตราค่าปรับใน CFD Brent, WTI, Copper, Orange Juice

และ ณ เวลา 9:00 GMT ในหน้าร้อน / 10:00 GMT ในหน้าหนาว ทั้งนี้ Dukascopy Bank จะทำการตัดสินใจและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอัตราค่าปรับใน CFD Gasoil, โกโก้, กาแฟ, ฝ้าย, น้ำตาล, น้ำส้ม, US Dollar Index, India 50 Index, Poland 20 Index, German และ UK bond

ขึ้นอยู่กับทิศทางการซื้อขายของนักเทรด ณ เวลา 18:30 GMT ในหน้าร้อน / 19:30 GMT ในหน้าหนาว (Brent, WTI, Gas, Copper) หรือ 13:30 GMT ในหน้าร้อน / 14:30 GMT ในหน้าหนาว (Gasoil, โกโก้, กาแฟ, ฝ้าย, น้ำตาล, US Dollar Index, India 50 Index, Poland 20 Index, German and UK Bond) หรือ 15:00 GMT ฤดูร้อน / 16:00 GMT ฤดูหนาว (น้ำส้ม) ยอดบัญชีจะถูกปรับลดหรือเพิ่มตามอัตราที่ประกาศ

นักเทรดที่ต้องการหลบเลี่ยนค่านี้ อาจเลือกปิดออร์เดอร์  BRENT.CMD/USD (UK Brent Oil), LIGHT.CMD/USD (US Crude Oil), GAS.CMD/USD (Natural Gas), COPPER.CMD/USD (High Grade Copper) ก่อน 18:30  GMT ในหน้าร้อน / 19:30 GMT ในหน้าหนาว; ปิดออร์เดอร์ DIESEL.CMD/USD (Gasoil), COCOA.CMD/USD, COFFEE.CMD/USX, COTTON.CMD/USX, SUGAR.CMD/USD, DOLLAR.IDX/USD, IND.IDX/USD, PLN.IDX/PLN, BUND.TR/EUR, UKGILT.TR/GBP ก่อน 13:30 GMT ในหน้าร้อน / 14:30 GMT ในหน้าหนาว; OJUICE.CMD/USX ก่อน 15:00 GMT ในหน้าร้อน / 16:00 GMT ในหน้าหนาว

ในวันปรับค่าการซื้อขาย BRENT.CMD/USD, LIGHT.CMD/USD, GAS.CMD/USD หรือ COPPER.CMD/USD จะหยุดการซื้อขายเมื่อ 18:30 GMT ในหน้าร้อน / 19:30 GMT ในหน้าหนาว; DIESEL.CMD/USD, COCOA.CMD/USD, COFFEE.CMD/USX, COTTON.CMD/USX, SUGAR.CMD/USD, DOLLAR.IDX/USD, IND.IDX/USD, PLN.IDX/PLN, BUND.TR/EUR, UKGILT.TR/GBP จะหยุดการซื้อขายเมื่อ 13:30 GMT ในหน้าร้อน / 14:30 GMT ในหน้าหนาว; OJUICE.CMD/USX จะหยุดการซื้อขายเมื่อ 15:00 GMT ในหน้าร้อน / 16:00 GMT ในหน้าหนาว

การซื้อขาย BRENT.CMD/USD จะเริ่มอีกครั้งเมื่อ 00:00 GMT ในหน้าร้อน / 01:00 GMT ในหน้าหนาว ; การซื้อขาย LIGHT.CMD/USD, GAS.CMD/USD, COPPER.CMD/USD จะเริ่มอีกครั้งเมื่อ 22:00 GMT ในหน้าร้อน / 23:00;  การซื้อขาย DIESEL.CMD/USD, COCOA.CMD/USD, COFFEE.CMD/USX, COTTON.CMD/USX, SUGAR.CMD/USD, DOLLAR.IDX/USD, IND.IDX/USD, PLN.IDX/PLN, BUND.TR/EUR, UKGILT.TR/GBP จะเริ่มอีกครั้งเมื่อ 14:30 GMT ในหน้าร้อน / 15:30 GMT ในหน้าหนาว; OJUICE.CMD/USX จะเริ่มอีกครั้งเมื่อ 16:00 GMT ในหน้าร้อน / 17:00 GMT ในหน้าหนาว

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.