การคำนวนเงินปันผลของ CFD

ออร์เดอร์ที่ถูกเปิดของดัชนีหรือ CFD อาจมีการคำนวนเงินปันผล เงินปันผลนี้จะถูกนำมาคิดเมื่อออร์เดอร์ใดๆมีการเปิดข้ามวันปิดสมุดหรือที่เรียกว่า ex-dividend date หรือหมายถึงเปิดข้ามเวลาประเมิณผลของวันที่ซื้อขายก่อนหน้านี้

ในกรณีนักเทรดเปิดไม้ยาว เงินปันผลจะถูกบวกรวมในบัญชีของนักเทรด; หากนักเทรดเปิดไม้สั้น เงินปันผลจะหักจากบัญชีของนักเทรด ตัวเลขในตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินปันผลต่อหนึ่งคู่สัญญา ในสุกลโค๊ตหรือสกุลเงินรองใน CFD

เมื่อมีการแจกจ่ายเงินปันผลใน CFD (ยกเว้น US stocks) ใด ผู้ที่ถือครอง CFD นั้นๆจะได้รับเงินปันผลนี้ด้วยเนื่องจากพวกเขาได้ครอบครองมันอยู่ เงินปันผลนี้จะได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสำรวจในวันปิดสมุดและจะได้รับในวันปันผลหรือ pay-date สำหรับผู้ที่ถือไม้ยาว เงินปันผลจะถูกหักภาษี ยอดปันผลที่จะได้รับหลังจากหักภาษีถูกแสดงไว้แล้วตามตารางด้านล่าง:

ตลาด % ที่นักเทรดจะได้รับหากเปิดไม้ยาว % ที่นักเทรดจะได้รับหากเปิดไม้สั้น
Austria 72.5 100
Belgium 85.0 100
Denmark 85.0 100
Finland 85.0 100
France 85.0 100
Germany 73.625 100
Netherlands 85.0 100
Norway 85.0 100
Portugal 85.0 100
Spain 85.0 100
Sweden 85.0 100
Switzerland 65.0 100
UK 100 100

ทุกๆออร์เดอร์ของ US stock CFDs จะถูกปิดก่อน ex-date ในเวลา 19.00 GMT และการเปิดออร์เดอร์ใหม่จะถูกห้ามจนกว่าจะมีการเปิดตลาดอีกครั้ง หากมีข้อขัดข้องในกรณีไม่มีการปิดออร์เดอร์เก่าและออร์เดอร์ใหม่ถูกเปิดแล้ว Dukascopy Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงออร์เดอร์ให้เป็นตามที่กล่าว

ปฏิทินแจ้งวันปันผลจะแสดงยอดปันผลที่จะถูกนำมาคำนวนในวันปิดสมุดหรือ ex-dividend date ยอดดังกล่าวโดยปกติแล้วจะแจ้งถูกแสดง1อาทิตย์ก่อนวันปิดสมุดและเป็นยอดที่ถูกคาดการณ์ล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลง

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.