การซื้อขายไบนารี

Dukascopy ให้ความสำคัญต่อวิธีการซื้อขายไบนารีที่ได้รับความนิยมและง่ายที่สุด ที่เรียกว่าการซื้อขายแบบ “Up/Down” หรือ "Call/Put"

ในการซื้อขาย Call/Put นักเทรดสามารถทำการวิเคราะห์ว่าราคาสิ้นสุดของสัญญานี้จะสูงขึ้นหรือต่ำลงจากราคาเริ่มต้น ซึ่งตัวบ่งชี้ที่จะตัดสินกำไรขาดทุนของ Call/Put คือราคาที่ปรากฎในระยะเวลาการปิด ในกรณีที่วิเคราะห์ถูกต้องหรือ In-the-money นักเทรดจะได้รับค่าพรีเมียมคืนพร้อมกับผลลัพธ์ของการคูณระหว่างพรีเมียมและเปอร์เซนต์ของผลตอบแทนที่นักเทรดเลือก (ระหว่าง 70% และ 90%) ในกรณีที่การวิเคราะห์ของนักเทรดเกิดข้อผิดพลาด และราคาที่ปรากฏในช่วงระยะเวลาการปิดต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในกรณีนักเทรดซื้อขายด้วย (หรือปิดสูงกว่ากรณีซื้อขายด้วย) หรือที่เรียกว่า Out-of-the-money กรณีนี้นักเทรดจะไม่ได้รับกำไรและสูญเสียค่าพรีเมียมทั้งหมด

โดยปกติแล้ว ผลกำไรในกรณี in-the-money จะขึ้นอยู่ผลลัพธ์ของราคาและเปอร์เซนต์ผลตอบแทน (payout ratio) ที่โบรกเกอร์เปิดให้นักเทรดเลือก ความต้องการของ Dukascopy คือความพยายามที่จะเสนอเปอร์เซนต์ผลตอบแทนที่สามารถตอบโจทย์ของคู่สัญญาที่สามารถซื้อขายได้(ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม)

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.