ทัชไบนารี

ทัชไบนารี - การซื้อขายไบนารีของคู่สกุลเงินที่มีการตั้งราคาสไตร์คไว้ด้านบนและล่างของราคาเริ่มต้น เมื่อเริ่มการซื้อขายนักเทรดจะทำการวิเคราะห์ราคาที่ต้องการ (หรือราคาสไตร์คที่ตัดสินกำไร) และระยะเวลาการปิด หลังจากนั้นระบบจะทำการวิเคราะห์ราคาที่สองที่จะตัดสินการขาดทุน ในทางตรงกันข้ามของคู่สกุลเงินในระยะห่างที่เท่ากัน 

นักเทรดจะทำการตั้งราคาโดยระบุจำนวนระยะห่างที่ต้องการนับจากราคาเริ่มต้น ระยะห่างนี้จะทำการนับจากราคาอัสก์ในกรณีนักเทรดทำการซื้อขาย CALL (Up) และจะนับจากราคาบิดในกรณีทำการซื้อขาย PUT (Down) 

มีข้อบังคับเกี่ยวกับระยะห่างคือ สกุลเงินแต่ละสกุลมีระยะห่างสูงสุดหรือต่ำสุดที่แตกต่างกัน นักเทรดจะต้องตั้งค่าระยะห่างในอยู่ในช่วงนี้เท่านั้น โดยตัวเลขดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยแพลตฟอร์ม

ทัชไบนารีจะถูกตั้งค้างไว้จนกว่าจะถึงราคาสไตร์ค หรือจนกว่าจะถึงเวลาสรุปผล (21:00/22:00 GMT ในหน้าร้อนหรือหนาว) ผลลัพธ์จะถูกตัดสินด้วยหนึ่งใน 3 สถานการณ์ต่อไปนี้:

ตัวอย่างรูปภาพแสดงผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ในการซื้อขายCALL (Up) แบบทัชไบนารี 

  1. หากราคาของคู่สกุลเงินแตะหรือมากกว่าราคาสไตร์คกำไรในช่วงเวลาใดก็ตามก่อนหมดระยะเวลา – การซื้อขายจะถูกปิดด้วยกำไรหรือ in-the-money.


  2. หากราคาสไตร์คขาดทุนถูกแตะ –  การซื้อขายจะถูกปิดด้วยขาดทุนหรือ out-of-the-money outcome. 


  3. ในกรณีที่ราคาของคู่สกุลเงินไม่แตะราคาสไตร์คใดๆเลยจนเลยช่วงระยะเวลา การซื้อขายนี้จะถูกยกเลิก (โดยไม่มีผลกำไรหรือขาดทุน) พรีเมียมจะถูกคืนกลับสู่นักเทรด

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงระยะเวลา จำนวนการซื้อขายและการลงทุน เช่นเดียวกับการเทรดไบนารีแบบปกติ (ตรวจสอบตาราเงื่อนไขการซื้อขายs)

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.