เครดิตการ์ด

เจ้าของบัญชีเคลื่อนที่สามารถสั่งซื้อบัตรได้ที่ www.dukascopy.bank ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของการ์ดพลาสติกหรือการ์ดออนไลน์ การ์ดทั้งสองรูปแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับ ApplePay™ และ SamsungPay™

สำหรับเจ้าของบัญชีปกติ คุณสามารถสั่งซื้อบัตรจาก SwissCard AECS AG ดังนี้:

  • American Express Platinum CHF
  • American Express Gold CHF
  • American Express Personal CHF
  • MasterCard Platinum CHF
  • MasterCard Gold CHF
  • MasterCard Gold EUR
  • MasterCard Gold USD
  • MasterCard Standard CHF

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ สามารถตรวจสอบได้จาก www.premiumcards.ch. หรือติดต่อ Dukascopy Bank สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.