มาตรการ Dukascopy Bank เกี่ยวกับความโปร่งใสของราคา

1
ความโปร่งใสในการเสนอราคา

Dukascopy Bank รวบรวมผลของราคาจาก SWFX ไว้ในที่เดียวและเสนอราคาที่โปร่งใสนี้ให้กับนักเทรดทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น นักเทรดทุกคนจะได้รับราคาเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงขนาดบัญชีหรือกลยุทธ์ในการซื้อขาย

 

 
2
ความโปร่งใสของประวัติราคา

ความโปร่งใสของประวัติราคาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการพิจารณาการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม Dukascopy Bank เสนอประวัติราคาที่เที่ยงตรงและมอบการเข้าราคาในรูปแบบของติ๊กถึงแก่นักเทรดที่ต้องการใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือทำการทดสอบ การบริการนี้ทำให้การทดสอบย้อนหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการกำจัดความเป็นไปได้ในการปั่นราคาจากระบบ 

 

 
3
ความโปร่งใสของผู้ให้สภาพคล่อง

ความโปร่งใสของผู้ให้สภาพคล่องเป็นอีกส่วนสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจการซื้อขายอย่างจริงจัง เนื่องจากนักเทรดจะสามารถเห็นสภาพคล่องในตลาดได้อย่างชัดเจนในขณะทำการซื้อขายว่ามีมากน้อยเพียงใด การซื้อขาย ECN จะแสดงให้เห็นสภาพคล่องนี้ผ่านทางหน้าต่าง market-depth 

 
4
ความโปร่งใสของธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์

ลูกค้าของ Dukascopy Bank สามารถเลือกฝากเงินทั้งหมดหรือบางส่วนกับธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์ใดก็ได้ในสวิสฯ ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวโดยมิต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายเงินทุน ด้วยการทำงานนี้นักเทรดสามารถทำการซื้อขายกับ Dukascopy Swiss Forex Bank & Marketplace ในญณะที่รักษายอดไว้ในธนาคารตามที่เลือก 

 

 
5
ความโปร่งใสเกี่ยวกับผู้จัดการบัญชีภายนอก

Dukascopy Bank จะรักษาทางสายกลางระหว่างความโปร่งใสและความสบายใจในการควบคุมการซื้อขายระหว่างท่านและผู้จัดการบัญชีของท่าน โหมดสังเกตการณ์ในบัญชีทำให้เราแน่ใจว่าการซื้อขายและการจัดการบัญชีของผู้จัดการบัญชีสามารถตรวจสอบได้ทันที นอกจากนี้แล้วการคุ้มครองเพิ่มเติมยังถูกเพิ่มขึ้นผ่านทางการตั้งระดับความเสี่ยงที่มีการทำงานคล้าย stop loss เพื่อทำการยกเลิกการเข้าถึงบัญชีทันทีของผู้จัดการบัญชี 

 

 
6
ความโปร่งใสเกี่ยวกับรายงาน

Dukascopy Bank บริการให้การเข้าถึงบาลานซ์ อิควิตี้ ผลกำไรขาดทุนและข้อมูลของบัญชีอื่นๆโดยทันที รวมไปถึงการบริการการรวบรวมและรายงานเกี่ยวกับบัญชี ข้อมูลที่สำคัญต่างๆจะถูกเรียกใช้งานได้อย่างง่ายดายในทุกเวลา และสามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการให้แสดงผลตามต้องการ 

 
7
Cross Language Transparency of Programming

Dukascopy Bank มีความตั้งใจที่จะให้บริการผ่านโปรแกรมภาษาที่หลากหลายที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม เครื่องมือการแปลงภาษาถูกติดตั้งมาพร้อมกับแพลตฟอร์มเพื่อให้เครื่องมื่อการซื้อขายที่ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษาต่างๆเช่น JForex, MT4, MT5, หรืออื่นๆสามารถใช้งานได้ทันที

 

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.