โปรแกรมส่วนลดค่าคอมมิชชั่นการเทรด

Dukascopy Bank ตอบแทนนักเทรดที่เทรดด้วยตนเอง ด้วยโอกาสที่จะได้รับส่วนลดในส่วนของคอมมิชชันการเทรดกว่า 20% (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าส่วนลด) นักเทรดสามารถสมัครเพื่อรับส่วนลดนี้ภายใน 30 วันหลังโอนเงินเข้าสู่บัญชี การสมัครนี้หมายถึงนักเทรดจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่จะทำการเทรดด้วยจำนวนการซื้อขายที่กำหนดขั้นต่ำต่อปีนับจากวันที่ท่านได้ทำการสมัคร หากมีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่จะถึงจำนวนซื้อขายจะทำให้การสมัครนี้เป็นโมฆะทันที โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อบังคับด้านล่าง

วิธีการสมัครรับส่วนลด

นักเทรดสามารถสมัครเพื่อรับส่วนลดนี้ภายใน 30 วันหลังโอนเงินเข้าสู่บัญชี ซึ่งหมายถึงการโอนเงินจะต้องเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านทำก่อนสมัคร และจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวยอดเงินออกจากบัญชี  (การถอน) หลังจากการฝาก การสมัครสามารถทำได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม ภายใต้เมนู Portfolio – My Account report.

ส่วนลดจะเป็นการลดจากคอมมิชชั่นการซื้อขายที่นักเทรดทำการจ่ายในช่วงหนึ่งปี การคำนวนนี้จะทำการคำนวนและแสดงในรายงาน ส่วนลดนี้จะไม่ได้ลดในทันทีและทำให้การคำนวนเปลี่ยนแปลงไป แต่การคำนวนจะเป็นแบบเดิมและนักเทรดจะได้รับค่าคอมมิชชั่นคืนหลังจากทำตามเงื่อนและข้อบังคับต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการคืน

ส่วนลดจะทำการคืนให้กับบัญชีหลังจากนักเทรดมีจำนวนการซื้อขายตามกำหนด หรือเท่ากับ 30’000 คุณด้วยอิควิตี้ของบัญชี ณ เวลาที่นักเทรดทำการสมัคร จำนวนการซื้อขายนี้จะต้องกระทำภายใน1ปี นับจากวันที่สมัคร

การยกเลิกการสมัคร

การสมัครส่วนลดนี้จะได้รับการยกเลิกอัตโนมัติแม้ก่อนจะถึงยอดการซื้อขาย หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

  • นักเทรดทำการเคลื่อนย้ายยอดเงินออกจากบัญชี;
  • เงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนดภายใน 1 ปี;
  • นักเทรดทำการยกเลิกด้วยตนเองผ่านรายงานออนไลน์

หลังจากลูกค้าทำการยกเลิกการสมัคร โบนัสคงค้างและจำนวนการซื้อขายจะไม่สามารถกู้คืนได้

เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่นักเทรดได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่มีการกำหนดระยะเวลา นักเทรดจะไม่สามารถสมัครโปรแกรมส่วนลดนี้จนกว่าระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง นักเทรดด้วยตนเองที่มีผู้แทนหรือสมัครผ่านธนาคารสวิสอาจไม่ได้รับอนุญาติให้ทำการสมัคร Dukascopy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อบังคับ ปฏิเสธหรือยกเลิกโปรแกรมเนื่องจากบางลักษณ์การเทรด (เช่น อบิเทรดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย) นอกจากนี้โปรแกรมส่วนลดและโปรแกรมโบนัสไม่สามารถทำการสมัครพร้อมกันได้
ก่อนการสมัคร ท่านควรทำการอ่านและตกลงในเงื่อนไขและข้อบังคับ

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.