อัตราค่าบริการ

ค่าบริการจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้ผ่าน Dukascopy Bank SA

 • คอมมิชชั่นจะถูกเรียกเก็บตามสกุลเงินแรกในทุกการเปิดและปิดการซื้อขาย ค่าคอมมิชชั่นที่ถูกหักจะถูกแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทุกการซื้อขายจำนวน 1 ล้านหน่วยเทรด

  คอมมิชชั่นจะถูกแปลงภายหลังตามสกุลเงินบัญชี

  สำหรับนักเทรดที่ทำการซื้อขายด้วยตนเอง

  ขนาดคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับยอดฝาก อิควิตี้และยอดการซื้อขายตามที่แสดงไว้ด้านล่าง (เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ 01-Jul-2012 ในช่วงเวลาสรุปผล):

  ยอดฝาก*
  (ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า)
  ขนาดคอมมิชชั่นต่อการซื้อขาย 1 ล้านหน่วยเทรด
  ยอดฝากกับ Dukascopy Bank Bank Guarantee
  คู่สกุลเงิน โลหะ, CFD** คู่สกุลเงิน โลหะ
  5'000 35 52.5 n/a n/a
  ≥ 5'000 33 49.5 n/a n/a
  ≥ 10'000 30 45 n/a n/a
  ≥ 25'000 25 37.5 n/a n/a
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *ยอดฝาก - คือผลรวมของยอดเงินที่ทำการฝากทั้งหมดลบด้วยผลรวมของยอดเงินที่ทำการถอนทั้งหมด
  อิควิตี้*
  (ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า)
  ขนาดคอมมิชชั่นต่อการซื้อขาย 1 ล้านหน่วยเทรด
  ยอดฝากกับ Dukascopy Bank Bank Guarantee
  คู่สกุลเงิน โลหะ, CFD** คู่สกุลเงิน โลหะ
  5'000 35 52.5 n/a n/a
  ≥ 5'000 33 49.5 n/a n/a
  ≥ 10'000 30 45 n/a n/a
  ≥ 25'000 25 37.5 n/a n/a
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *อิควิตี้ — ยอดประมาณของบัญชีในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในช่วงการสรุปผล
  ยอดการซื้อขาย*
  (ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า)
  ขนาดคอมมิชชั่นต่อการซื้อขาย 1 ล้านหน่วยเทรด
  ยอดฝากกับ Dukascopy Bank Bank Guarantee
  คู่สกุลเงิน โลหะ, CFD** คู่สกุลเงิน โลหะ
  < 5 million 35 52.5 35 52.5
  ≥ 5 million 33 49.5 33 49.5
  ≥ 10 million 30 45 30 45
  ≥ 25 million 25 37.5 25 37.5
  ≥ 50 million 18 27 18 27
  ≥ 250 million 16 24 16 24
  ≥ 500 million 15 22.5 15 22.5
  ≥ 1 billion 14 21 14 21
  ≥ 2 billion 12 18 12 18
  ≥ 4 billion 10 15 10 15
  • *จำนวนการซื้อขายนับรวมจำนวนออร์เดอร์ที่ทำการซื้อขายใน 30 วันที่ผ่านมากในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
  • **ค่าบริการจะต่างออกไปในแต่ละดัชนี CFD (ดูค่าบริการการเทรดสำหรับดัชนี CFD)

  หากการคำนวนคอมมิชชั่นโดยใช้ ยอดฝาก อิควิตี้หรือจำนวนการเทรดให้ผลลัพธ์ต่างกัน Dukascopy Bank จะใช้จำนวนคอมมิชชั่นที่น้อยที่สุด (ตามตัวอย่างด้านล่าง)

  สำหรับนักเทรดที่ทำการซื้อขายด้วยตนเองและมีหลายบัญชีภายใต้ Dukascopy Bank ระบบจะทำการคำนวนค่าคอมมิชชั่นจากยอดฝาก อิควิตี้และจำนวนการซื้อขายเพื่อหาจำนวนที่น้อยที่สุดและปรับใช้กับทุกๆบัญชี

  อัตราคอมมิชชั่นจะถูกพิจารณารายวันในช่วงเวลาการปรับยอด อัตราที่ได้จะถูกมาไปปรับใช้ในวันถัดไป

  ค่าบริการการเทรดสำหรับการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4

  นอกจากนี้แล้ว ค่าคอมมิชชั่นจำนวน $1 ต่อ 1 MT4 lot ($10 ต่อ $1 ล้านหน่วยเทรด) จะถูกคิดเพิ่มในกรณีทำการเทรดผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 4

  อัตราค่าคอมมิชชันสำหรับบัญชี MT4 จะถูกคำนวนสำหรับการปิดและเปิด โดยทำการหักเมื่อมีการเปิดออร์เดอร์ตามสกุลเงินบัญชี โดยทำการคำนวนโดยใช้สกุลเงินแรกของออร์เดอร์ที่เปิดก่อน จากนั้นจึงแปลงและหักตามสกุลเงินบัญชี อัตรา

  ดูค่าบริการการเทรดสำหรับดัชนี CFD

  ตลาด ขนาดคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ
  Austria EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 60.00
  Finland EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  France EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Germany EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Norway NOK 0.10% of trade value NOK 80.00
  Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Spain EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 80.00
  Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 8.00
  UK GBP 0.10% of trade value GBP 7.00
  US USD 0.02 per share USD 10.00

  สำหรับนักเทรดที่ลงทุนผ่านผู้จัดการบัญชี/ทนาย

  ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายจะไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 ล้านการซื้อขาย

  ค่าคอมมิชชั่นจะถูกแปลงไปเป็นสกุลเงินของบัญชีทันทีที่มีการซื้อขาย หรือแตกต่างประมาณ 0.01%

  In addition to the standard volume commission an extra fee of USD 5 per 1 million USD for currencies and USD 7.5 per 1 million USD for precious metals is applicable to swap-free-accounts.

  ตัวอย่างการคำนวนค่าคอมมิชชั่นจากยอดฝาก อิควิตี้และจำนวนการซื้อขาย

  ตัวอย่างที่ 1

  สกุลเงินบัญชี USD
  ยอดฝากในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 50'000
  อิควิตี้ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ณ ช่วงเวลาสรุปผล 48'900
  จำนวนการซื้อขายภายใน 30 วันล่าสุด 10 million
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากยอดฝาก USD 18
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากอิควิตี้ USD 25
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากจำนวนการซื้อขาย USD 30
  อัตราค่าคอมมิชชั่นที่ถูกปรับใช้ USD 18

  การซื้อขายในวันถัดไป: BUY USD/CHF 2'000'000
  ขนาดคอมมิชชั่น: USD 2 × 18 = USD 36

  ตัวอย่างที่ 2

  สกุลเงินบัญชี CHF
  ยอดฝากในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 5'000
  อิควิตี้ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ณ ช่วงเวลาสรุปผล 18'700
  จำนวนการซื้อขายภายใน 30 วันล่าสุด 5 million
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากยอดฝาก USD 33
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากอิควิตี้ USD 30
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากจำนวนการซื้อขาย USD 33
  อัตราค่าคอมมิชชั่นที่ถูกปรับใช้ USD 30

  การซื้อขายในวันถัดไป: BUY EUR/USD 100'000
  EUR/CHF spot rate 1.4750 adjusted by a conversion fee 0.1%
  ขนาดคอมมิชชั่น: EUR 0.1 × 1.4750 × 30 = CHF 4.43

  ตัวอย่างที่ 3

  สกุลเงินบัญชี USD
  ยอดฝากในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 5'000
  อิควิตี้ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ณ ช่วงเวลาสรุปผล 14'200
  จำนวนการซื้อขายภายใน 30 วันล่าสุด 84 million
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากยอดฝาก USD 33
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากอิควิตี้ USD 30
  อัตราค่าคอมมิชชั่นคำนวนจากจำนวนการซื้อขาย USD 18
  อัตราค่าคอมมิชชั่นที่ถูกปรับใช้ USD 18

  การซื้อขายในวันถัดไป: BUY USD/CAD 1'000'000
  ขนาดคอมมิชชั่น: USD 1 × 18 = USD 18

  สำหรับนักเทรดที่เสียค่าบริการให้กับ Dukascopy Bank (บัญชี LP PAMM)

  ค่าบริการ Volume Commission พื้นฐานคำนวนจาก Dukascopy Bank จะอยู่ระหว่าง 25 ถึง 0 USD ต่อ 1 ล้านหน่วยเทรดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เรตค่าบริการปัจจุบันและเรตที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บ LP PAMM.

 • การปรับออร์ข้ามคืน (Rollover)

 • การบริหารเงินทุน (LP PAMM) - ค่าบริการและค่าคอมมิชชัน

 • เพื่อที่จะซื้อขายสัญญาไบนารี นักเทรดจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดสัญญา ค่าพรีเมียมนี้จะถูกหักเข้าบัญชี Dukascopy อัตโนมัติจากบัญชีของนักเทรดก่อนก่ารเปิดสัญญา หากเงินทุนของลูกค้ามีไม่เพียงพอ Dukascopy จะทำการลดขนาดของสัญญาหรือปฏิเสธการซื้อขาย

  Dukascopy ไม่คิดค่าบริการส่วนอื่นนอกจากค่าพรีเมียมในการซื้อขายไบนารี อย่างไรก็ตามนักเทรดจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสเปรดของตลาดและราคาบิดหรืออัสก์ซึ่งจะมีผลต่อกำไรขาดทุนในการซื้อขาย นักเทรดจำเป็นต้องระลึกว่าในกรณีที่นักเทรดเลือกอัพ ราคาเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับราคาอัสก์แต่ราคาปิดซึ่งจะเป็นตัวตัวสินการได้กำไรหรือขาดทุนหรือที่เรียกว่า In หรือ Out-of-the-money คือราคาบิด ในทางตรงกันข้ามสำหรับการเลือกดาวน์ ราคาเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับราคาบิด แต่ราคาที่จะเป็นตัวปิดสัญญาคือราคาอัสก์ ดังนั้นในการที่จะได้กำไรหรือ In-the-money ราคาปิดจะต้องเดินไปในทิศทางที่นักเทรดคาดการณ์ไว้และมากกว่าขนาดของสเปรด

 • ค่าบริการ ฟรี 20 SMS ต่อเดือนและค่าบริการ EUR 0.07 ต่อ 1 SMS ถัดมา

  SMS (ข้อความ) เตือนจะถูกคิดค่าบริการในสกุลเงิน EUR ในทุกๆข้อความที่ถูกส่งไปยังลูกค้าตามประเภทการสมัคร ค่าใช้จ่ายนี้จะถูกแปลงตามสกุลเงินบัญชีและจะถูกหักจากบัญชีในช่วงเวลาสรุปผล

  Dukascopy Bank SA จะส่งข้อความฟรีกว่า 20 ข้อความ ต่อเดือน และข้อความที่เกินจากนี้จะถูกคิดค่าบริการจำนวน 0,07 EUR ค่าบริการนี้จะถูกหักรายวันและถูกแสดงใน Portfolio

  ค่าบริการนี้จะถูกคำนวนในทุกข้อความที่ถูกส่งไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ของท่าน

 • โอนภายใน ไม่มีค่าบริการ
  การโอนภายในจาก Dukascopy Bank SA ไม่มีค่าบริการ
  การโอนภายในจาก Dukascopy Group ไม่มีค่าบริการ
  การโอนจากธนาคารอื่น1,3 CHF 2.3 สำหรับการชำระเงิน CHF ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือ CHF 152
  EUR 2.3 สำหรับการชำระเงิน SEPA หรือ EUR 202 / USD 50 / GBP 15 / AUD 30 / CAD 30 / CNY 150 / CZK 500 / DKK 150 / HKD 180 / HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500 / MXN 350 / NOK 180 / NZD 30 / PLN 80 / RON 80 / RUB 1800 / SEK 170 / SGD 30 / TRY 65 / ZAR 280
  USD 10 สำหรับการโอนเงินด้วยบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าเงินคริปโต
  • 1อาจมีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากธนาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
  • 2พันธมิตร white Label Partners จะคิดค่าบริการ CHF 10, EUR 7.5
  • 3ค่าบริการการถอนผ่านทางฝ่ายสนับสนุนลูกค้า มีค่าใช้จ่ายสองเท่าหากขอใช้บริการผ่านการกรอกแบบฟอร์มการถอนจากหน้าเวปไซต์

  การถอนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบัญชีอาจทำให้เกิดคอมิชชั่นเพิ่มเติมตามที่แสดงในส่วนของอัตราการแลกเปลี่ยน

 • บัญชีการซื้อขาย (รวมถึงไบนารี) Standard Current account Mobile Current Account
   เปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ
  ปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการ4 ไม่มีค่าบริการ4 ไม่มีค่าบริการ4
  รักษาบัญชี 1 2 ไม่มีค่าบริการ
  ค่ารักษาบัญชีทอง3 1% ของบาลานซ์ทอง ต่อปี 1% ของบาลานซ์ทอง ต่อปี ไม่มีให้บริการ
  • 1จะไม่มีการคิดค่าบริการในส่วนของการรักษาบัญชีใน 363 วันแรกของปีหลังการเปิดบัญชี หลังจาก 363 ที่กล่าวไปแล้ว ค่ารักษาบัญชีจะถูกเรียกเก็บหากไม่มีการซื้อขายหรือเปิดสัญญาหรือไม่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีเลยใน 182 วันนับจากวันที่ 182 หลังการเปิดบัญชี หากมีการเก็บค่าบริการ ยอดเงินส่วนนี้จะไม่เกิน CHF 100 ต่อ 182 วัน ต่อหนึ่งเจ้าของบัญชี (ไม่พิจารณาถึงจำนวนบัญชี) หากไม่มีการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งหมายถึงจะมีการคิดค่าบริการสูงสุด 2 ครั้งต่อปี ซึ่งนักเทรดจะสามารถยกเว้นค่าบริการเหล่านี้ได้เพียงทำการเทรด หรือทำการขอคืนได้ในกรณีต้องการยอดเงินส่วนนี้เพื่อจ่ายค่าบริการอื่นหรือชำระค่าพรีเมียม
  • 2ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ค่ารักษาบัญชีจะถูกเรียกเก็บหากไม่มีการซื้อขายหรือเปิดสัญญาหรือไม่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีเลยใน 182 วันนับจากวันที่ 182 หลังการเปิดบัญชี หากมีการเก็บค่าบริการ ยอดเงินส่วนนี้จะไม่เกิน CHF 100 ต่อ 182 วัน ต่อหนึ่งเจ้าของบัญชี (ไม่พิจารณาถึงจำนวนบัญชี) หากไม่มีการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งหมายถึงจะมีการคิดค่าบริการสูงสุด 2 ครั้งต่อปี ซึ่งนักเทรดจะสามารถยกเว้นค่าบริการเหล่านี้ได้เพียงทำการเทรด หรือทำการขอคืนได้ในกรณีต้องการยอดเงินส่วนนี้เพื่อจ่ายค่าบริการอื่นหรือชำระค่าพรีเมียม
  • 3ค่ารักษาบัญชีจะถูกหักเป็นสัดส่วนทุกๆปลายเดือน ตามบาลานซ์ของสิ้นเดือน หากมีการเคลื่อนไหวในบัญชี (เช่นการถอน) ซึ่งอาจทำให้มียอดเงินไม่เพียงพอต่อการชำระค่าบริการ ค่าบริการจะถูกหักทันที
  • 4However, when the balance on the account is too small to be transferred out while the account must be closed upon the client's or Dukascopy Bank's decision, the remaining balance shall be fully debited as maintenance fee to allow the account closure.
  1. โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ค่ารักษาบัญชีจะทำการหักออกจากบัญชีเงินสะพัดหรือบัญชีการซื้อขายจนกว่าจะเพียงพอต่าค่าบริการ ค่ารักษาบัญชีจะไม่มีการหักออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย
  2. โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ  Dukascopy Bank อาจทำการปิดบัญชีหากบัญชีไม่มียอดเงินเพียงพอในการเสียค่าบริการ
 • อัตราการแลกเปลี่ยนออนไลน์สำหรับ จำนวนโอน จำนวนถอน การโอนภายในและอื่นๆ ค่าบริการอื่นๆ ค่าชดเชยและค่าปรับยอดอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้อัตราการแลกเปลี่ยน จะกระทำโดยอ้างอิงถึงค่าสปอดเรตจาก Dukascopy Bank SA ตามการอ้างอิงต่อไปนี้

  จำนวนยอดที่ต้องการแลกเปลี่ยน
  (ในสกุลเงินหลักของคู่สกุลเงิน)
  Fee
  10'000 1.00%
  ≥ 10'000 0.75%
  ≥ 50'000 0.50%
  ≥ 100'000 0.20%
  ≥ 500'000 0.10%
  ≥ 1'000'000 0.05%

  การคำนวนผลกำไรขาดทุนและค่าธรรมเนียมการซื้อขายในสกุลเงินหลักที่แตกต่างไปจากสกุลเงินบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสกุลเงิน การแลกเปลี่ยนนี้จะกระทำโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Dukascopy Bank และค่าบริการ 0.1%

 • ค่าบริการ 1.25% ต่อปี*
  • *ค่าบริการจะถูกหักทันทีที่มีการออกใบประกัน และจะถูกหักอีกครั้งในต้นปี

  Bank Guarantees จะสามารถออกให้ได้ในกรณีลูกค้ามีบัญชีเดินสะพัดกับเรา

 • ค่าบริการ ติดต่อเพื่อทราบราคาตามประเภทของบัตร

  บัตรเครดิตสามารถถูกออกให้ได้หากลูกค้ามีบัญชีเดินสะพัดกับเราหรือขอร่วมกับ Bank Guarantee ซึ่งในกรณีนี้ Bank Guarantee จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าบริการ CHF 150
 • Account Maintenance Fees apply plus any costs incurred by necessary researches to reestablish contact, minimum CHF 500 but not more than the account balance.

 • ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บอัตโนมัติต่อสัปดาห์ (ทุก 7 วัน) นับตั้งแต่อาทิตย์ที่สอง โดยเรียกเก็บ 1% จากมูลค่าบิทคอยน์ที่ทำการฝาก หากนักเทรดมีการฝากหลายครั้งจะทำการคำนวนตามยอดของการฝากแต่ละครั้ง

  If several Bitcoin deposits are in quarantine for the same client, fees are calculated and charged separately for each deposit.

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.