Dukascopy Group

Dukascopy Bank SA

Dukascopy Bank ตั้งอยู่ในมหานครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์และเป็นสำนักงานใหญ่ของกรุ๊ป โดย Dukascopy Bank จะดำเนินงานและบริหารงานไปยังส่วนต่างๆ ดูแลสภาพคล่อง การจัดการด้านความเสี่ยง ด้านการลงทุนในภาครวม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dukascopy Bank ได้ถูกแสดงผ่านหน้าเวปไซต์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเจ้าของโดย Dukascopy Bank โดยตรงและแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทในเครือ Dukascopy Bank รองรับการให้บริการการซื้อขายออนไลน์

บริษัทในเครือต่อไปนี้ในให้การบริการในมาตรฐานเดียวกันกับ Dukascopy Bank ในการซื้อขายออนไลน์ โดยได้รับในอนุญาติไวด์เลเบิลหรือ White Label จากสำนักงานใหญ่

  • Dukascopy Europe IBS AS

    Dukascopy Europe IBS AS ได้รับใบอนุญาติจาก EU ในฐานะบริษัทโบรกเกอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองรีก้า ประเทศลัตเวีย และถูกควบคุมดูแลโดย Financial and Capital Market Commission of Latvia (FCMC)

    Visit the website

  • Dukascopy Japan K.K

    Dukascopy Japan K.K. ได้รับใบอนุญาติชนิด Type-1 ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถูกควบคุมดูแลโดย Financial Services Agency of Japan (JFSA).

    Visit the website

บริษัทในเครือของ Dukascopy Bank ที่รองรับการให้บริการ e-wallet การชำระเงินทันทีและการชำระผ่านบัตร

SIA Dukascopy Payments

สำนักงานส่วนนี้ตั้งอยู่ที่เมืองรีก้า ประเทศลัตเวีย และถูกควบคุมดูแลโดย Financial and Capital Market Commission of Latvia (FCMC) ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนและ e-money สำนักงานนี้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านมือถือ โปรแกรมอิเล็คโทรนิคส์ การอำนวยความสะดวกในการชำระผ่านบัตรแก่ลูกค้าของบริษัทและองค์กรการเงินต่างๆ

Visit the website

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.