Forex MT4 účty

MetaTrader  4 je dobre známa obchodná platforma, ktorú ocenia mnohí obchodníci po celom svete. Už nie je potrebné mať tretie strany, teraz môžete použiť priame spojenie so spoločnosťou Dukascopy na SWFX Swiss Marketplace.

Upozorňujeme, že obchodné podmienky, zoznam nástrojov a swapy sa líšia od štandardného FX účtu, ktorý je otvorený na obchodovanie na platforme JForex. Nasledujúce časti stránky podrobne opisujú obchodné špecifikácie.

Obchodné podrobnosti

Podrobnosti Popis
Mena účtu USD, EUR, GBP, CHF, PLN
Mena vkladu USD, CHF, EUR, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY, XAU, ZAR
Zozname inštrumentov AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/SGD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, CHF/SGD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, SGD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/ZAR, XAU/USD
Páka 1:100
Max Čistá Expozícia 3'000'000 v primárnej mene / 30 lotov pre FX

2'300 uncií / 23 lotov pre XAU/USD
Min Lot 0.01 lot (1 lot = 100'000 jednotiek pre FX alebo 100 uncií pre XAU)
Margin Call Level 100%
Stop Out Úroveň 50%
Close By Nepovolené
Typ exekúcie Market
Hedging Povolené
Expert Advisors Povolené
Trailing Stop Povolené
Maximálne objednávky 1'000
Čas MT4 servera Letný čas  = GMT+ 3
Zimný čas (štandard) = GMT+2

Obchodné poplatky

Komisia z objemu je dynamicky stanovená a závisí od objemu vkladov, vlastného kapitálu a obchodného objemu podľa tabuľky poplatkov spoločnosti Dukascopy. Popri štandardných poplatkoch sa za obchodovanie na platforme MetaTrader  4 účtuje poplatok 1 USD za 1 lot na MT4 (10 USD za 1 milión USD).

Poplatok za obchodovaný objem na účtoch MT4 je vypočítaný za kompletný obchod a je účtovaný pri otvorení obchodov v mene účtu. Výška komisie sa vypočíta z primárnej sumy a konvertuje sa na menu klientskych účtov. Komisie z objemu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke v amerických dolároch na 1 lot ( 100'000 & nbsp; USD).

Čistý vklad alebo Kapitál na účte
(v ekvivalente USD)
Obchodný objem
(v ekvivalente USD)
Komisia z objemu v USD za 1 obchodovaný lot
Meny XAU/USD
5'000 < 5 milión 9 12.5
≥ 5'000 ≥ 5 milión 8.6 11.9
≥ 10'000 ≥ 10 milión 8 11
≥ 25'000 ≥ 25 milión 7 9.5
≥ 50'000 ≥ 50 milión 5.6 7.4
≥ 250'000 ≥ 250 milión 5.2 6.8
≥ 500'000 ≥ 500 milión 5 6.5
≥ 1'000'000 ≥ 1 miliarda 4.8 6.2
≥ 5'000'000 ≥ 5 miliarda 4.4 5.6
≥ 10'000'000 ≥ 10 miliarda 4 5

Margin Podmienky

Účty MT4 na obchodovanie majú štandardný pákový efekt 1: 100. Počiatočný margin sa počíta pri začatí obchodovania, pričom Volľný a Použitý margin sa v reálnom čase aktualizuje na platforme MT4.

Maximálny čistý limit expozície

Maximálna čistá expozícia každého menového páru na jednom obchodnom účte MT4 je obmedzená na 3 milióny jednotiek primárnej meny (alebo 30 lotov na MT4). V prípade drahých kovov (iba XAU / USD) je čistá expozícia obmedzená na 0,3 unce (alebo 23 lotov na MT4).

Príkazy Stop Loss alebo Take Profit sú odmietnuté a systém neprijíma objednávky, ak vykonanie týchto pokynov vedie k prekročeniu maximálnych limitov čistých expozícií.

Dukascopy Bank si vyhradzuje právo na zmenu margin požiadaviek a limitov expozície podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia.

Margin Level a Margin Cut politika

Margin level je ukazovateľ, ktorý vyjadruje výšku rezervy na udržanie otvorených pozícií na obchodnom účte. Zobrazuje sa v percentách v reálnom čase a vypočíta sa nasledovne:

Margin Level
=
Kapitál
Used margin
×
100%

Systém obchodovania na platforme Metatrader 4 zlikviduje otvorené pozície podľa margin úrovní, ktoré sú aktuálne v reálnom čase na platforme MT4.

Margin Level Popis
> 100% Normálny stav
≤ 100% Margin call: Účet je v stave varovania.
≤ 50% Stop Out: Najstratovejšie pozície sa automaticky zatvoria, kým sa úroveň marže vráti späť nad úroveň 50%.

Nočná politika

Nočná politika pre účty MT4 je nastavená na Regular Policy , ktoré sa používajú pre účty FX.

Výška swapu sa počíta automaticky na konci každého obchodného dňa. Pri rolovaní kontraktu zo stredy na štvrtok sa swap odpočítava / pripočíta trojnásobne. Pre USD / CAD sa swapy strojnásobia zo štvrtka na piatok. Presný výpočet sa však môže líšiť v závislosti od výnimiek v setllemente.

Swap-free účty nie sú na MT4 dostupné

Upozorňujeme, že v určitých kalendárnych dňoch je potrebné použiť viacero swapov, a preto sa váš vlastný výpočet príslušných swapových bodov môže líšiť od swapových bodov účtovaných alebo pripísaných na váš účet. V prípade pochybností sa obráťte na obchodnú podporu.

Obchodné oznámenia

Prečítajte si prosím dôležité upozornenia týkajúce sa obchodovania s MetaTrader4.

Online Reporty

Okrem histórie účtu, ktorá je k dispozícii v platforme MetaTrader 4, Dukascopy poskytuje klientom online reporty. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali online reporty s historickými alebo najaktuálnejšími výpismi z účtu. Keďže Dukascopy Online Reports sú hlavným finančným výpisom Vášho účtu, dôrazne odporúčame, aby ste pravidelne sledovali synchronizáciu medzi MetaTraderom 4 a Dukascopy Online Reportami a informovali Dukascopy o akýchkoľvek nezrovnalostiach, ktoré si všimnete, hneď ako to bude možné.

MT4 zostatok vs zostatok na konci dňa

Všimnite si, že zostatky účtu v programe MetaTrader 4 a online reportoch sa môžu líšiť. Zostatok v platforme MetaTrader 4 zahŕňa P/L len zo zatvorených pozícií a mení sa vždy pri uzavretí obchodu, zatiaľ čo zostatok v online prehľade predstavuje zostatok na konci dňa, ktorý pozostáva z uzavretých aj otvorených P/L v čase zúčtovania (settlement). Upozorňujeme tiež, že zostatky sa nezhodujú, pokiaľ všetky pozície nie sú na platforme zatvorené.

SLIPPAGE

In the case of stop and market orders, the requested price is not guaranteed. Orders are executed at the first available price and slippage can occur whenever a sharp price is seen in the market. Entry orders may be rejected without resubmission if the result would be an execution with excessive slippage.

Správy o zamietnutí

V prípade zamietnutia príkazu z rôznych dôvodov (chýbajúca likvidita, mimoburzové ceny alebo dosiahnutá maximálna expozícia), platforma MT4 oznámi štandardnú správu — [Obchodovanie je pozastavené].

Čiastočne vyplnené príkazy

Čiastočná realizácia sa môže vyskytnúť pri otvorení a uzavretí obchodov kvôli nízkej likvidite alebo pri dosiahnutí maximálnej čistej expozície inštrumentu. Ak je príkaz čiastočne uzavretý, automaticky sa vytvorí nový príkaz s objednávkou so zostávajúcou čiastkou objednávky a rovnakou úrovňou Stop Loss a Take Profit. Vezmite prosím na vedomie, že pole komentára je prepisované v chronologickom aj náhodnom poradí.

Žiadny Close by príkaz

Upozorňujeme, že Dukascopy kvôli technickým obmedzeniam nepodporuje funkciu Close by.

Žiadny kapitálový stop loss

Majte na pamäti, že účty MetaTrader 4 neobsahujú funkciu likvidácie strát, ktorá vám umožní automaticky likvidovať všetky pozície, ak stav účtu klesne pod stanovenú úroveň.

Žiadna víkendová páka

Neexistuje automatické zníženie pákového efektu cez víkend, ktoré sa uplatňuje pred víkendom, ako na štandardných účtoch FX. Klienti, ktorí chcú znížiť expozíciu pred víkendom, by mali zatvárať a upravovať obchody manuálne.

Resetovanie hesla

Funkcia obnovenia hesla pre hlavné (Master) a pre investorské účty (len na čítanie) nie je povolená v platforme MetaTrader 4. Ak chcete obnoviť hlavné (Master) heslo, mali by ste používať online reporty. Ak chcete obnoviť heslo investora (len na čítanie), obráťte sa na tím podpory.

Čas MT4 servera

Čas MT4 servera je nastavený na GMT+3 / GMT+2 (letný / zimný čas), aby zodpovedal koncu obchodného dňa v USA (New York 5 p.m. EST). Výsledkom je, že pri ukončení obchodovania v New Yorku o 17:00 hod. sa denná sviečka v MT4 uzatvára. Tento čas tiež zodpovedá času, kedy sa swapy uplatňujú na otvorené pozície.

STRONG HEDGED MARGIN MODE

MT4 platform allows to open a hedge position only if free margin becomes non-negative after the position is open.

Vysvetlenie rizík

Obchodovanie s pákou nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Dôrazne sa odporúča zachovať použitie pákového efektu v normálnych hladinách. Klient musí mať vždy na pamäti, že pákový efekt zvyšuje potenciálnu stratu, ako aj potenciálny zisk a investované finančné prostriedky môžu rýchlo utrpieť straty v situáciách, keď trhové ceny vykazujú silnú volatilitu a potenciálne vytvárajú nepriaznivé prostredie pre účastníkov s vysokou mierou pákového efektu. Klient je výlučne zodpovedný za udržanie dostatočného rezervného rozpätia vo vzťahu k existujúcim pozíciám.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.