Perlindungan Pelanggan

Perlindungan Deposit

Dukascopy Bank SA, seperti semua bank-bank dan sekuriti peniaga di Switzerland, penandatangan wajib daripada "bank-bank dan sekuriti perjanjian peniaga mengenai perlindungan deposit Swiss". Deposit pelanggan dilindungi oleh kerajaan Swiss dalam jumlah CHF 100'000.- untuk setiap pelanggan. Perlindungan deposit dijelaskan secara terperinci di laman webnya, di alamat web www.esisuisse.ch.

Deposit daripada pelanggan Dukascopy Eropah dilindungi oleh EU regulation dalam jumlah EUR  20'000.- untuk setiap pelanggan.

Pengurusan Yang Teliti Rakan Niaga / Risiko Kredit Dengan Dukascopy Bank

Sebagai penambahan untuk "Perlindungan Deposit" yang diterangkan di atas, dana anda dilindungi oleh pengurusan yang berhati-hati dibuat oleh Dukascopy Bank seperti aset dan kecairan mereka sendiri. Malahan, aset Dukascopy Bank terdiri, lebih daripada 90% dalam bentuk wang tunai dan di dalam bentuk bon Gabungan Switzerland. Dukascopy Bank tidak mempunyai sekuriti berisiko, tiada pemilikan hartanah dan tidak memberikan apa-apa kredit.

Perlindungan Modal Eksklusif

Sekiranya dana anda diuruskan oleh pengurus wang atau melalui mana-mana pihak ketiga yang lain, Dukascopy Bank SA memberikan anda peluang yang unik untuk menghadkan kemungkinan kerugian dalam akaun anda melalui fungsi "Stop-Loss". Sekiranya akaun anda mencapai tahap Stop-Loss yang ditetapkan oleh anda, perdagangan itu akan serta-merta dinyahaktifkan sdan emua kedudukan terbuka akan ditutup untuk melindungi baki modal anda daripada kerugian.

Selain itu, Dukascopy Bank SA memberikan anda kemungkinan untuk segera mengganggu perdagangan yang dilaksanakan dalam akaun anda oleh pihak yang anda lantik dan untuk menutup semua kedudukan terbuka dengan hanya mengakses butang laporan atas talian anda.

Adalah dimaklumkan bahawa untuk mempunyai akaun anda didagangkan oleh mana-mana pihak ketiga, termasuk mana-mana orang yang rapat dengan anda, anda mesti membenarkan dan menandatangani surat kuasa wakil yang memihak kepada kedua-dua pihak.

Kawalan Slippage

Dukascopy Bank berusaha untuk menawarkan anda alat pengurusan risiko yang terbaik untuk berdagang dengan selamat di pasaran yang tidak menentu.

Dengan menggunakan Fungsi Kawalan Slippage anda boleh memilih slippage negatif maksimum yang boleh memberi kesan kepada harga pelaksanaan pesanan anda. Anda juga mungkin dapat mengelakkan sebarang slippage negatif. Namun Fungsi Kawalan Slippage tidak boleh didapati pada pesanan STOP LOSS. Sila ambil perhatian bahawa mengurangkan toleransi kepada slippage meningkatkan kebarangkalian sesuatu pesanan ditolak.

Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk maklumat lanjut tentang Fungsi Kawalan Slippage dan merujuk Wiki kami.

Simpan Login, Kata Laluan Dan Kod PIN Sulit Anda

Pihak ketiga seperti Pengurus Wang atau Pembekal Perkhidmatan tidak boleh meminta kod akses peribadi tetapi memerlukan hak akses khas terus dari Dukascopy Bank. Dengan memberikan kod akses anda kepada pihak ketiga, anda bukan sahaja akan melanggar terma dan syarat Dukascopy Bank tetapi anda akan mendedahkan dana anda sendiri kepada risiko penyalahgunaan / penyelewengan. Tambahan pula, orang yang tidak dikenali kepada Dukascopy Bank tidak boleh mendapatkan apa-apa bantuan daripada Meja Sokongan Trading kami yang boleh membahayakan wang anda, sebagai contoh dalam kes posisi dalam akaun anda perlu ditutup segera sementara akses Internet kepada sistem perdagangan SWFX pula tidak boleh didapati.

Penipuan Forex

Untuk keselamatan wang anda, peluang pelaburan hendaklah dinilai dengan kecenderungan ke arah keraguan. Dukascopy Bank SA mencadangkan sikap berhati-hati, terutama mengenai yang berikut:

  • Peluang pelaburan 'terlalu baik untuk menjadi kenyataan': Menjauhkan diri daripada peluang perniagaan Forex yang mendakwa untuk membuat anda kaya dalam sekelip mata. Jangan gunakan simpanan hasil titik peluh anda atau kumpulan wang persaraan anda, atau mengambil jalan keluar dengan menggadaijanjikan rumah anda, untuk melabur dalam skim seperti ini. Kemungkinan bahawa anda tidak boleh mendapatkan wang anda kembali.
  • Keuntungan atau tuntutan prestasi yang luar biasa tinggi yang dijanjikan: Sesiapa yang mendakwa untuk memberikan anda 30% atau 40% pulangan tetap setiap bulan menjanjikan sesuatu yang tidak boleh diberikan. Tuntutan keuntungan besar-besaran mungkin adalah palsu dan pada dasarnya taktik untuk menipu wang anda.
  • Mengecilkan risiko yang terlibat dengan perdagangan matawang: Sentiasa berhati-hati dengan kenyataan yang mendakwa bahawa sebuah syarikat atau individu akan mengembalikan kerugian anda atau bahawa pelaburan anda akan kekal selamat. Perdagangan Forex melibatkan jumlah risiko yang tinggi, dan anda mungkin akhirnya kehilangan semua atau sebahagian daripada pelaburan anda.
  • Kesukaran mendapatkan maklumat latar belakang: Jangan berurusan dengan sesiapa sahaja yang tidak sedia untuk memberikan maklumat latar belakang mereka.
  • Kiriman wang kepada pihak ketiga: Seorang pelabur bersedia untuk menggunakan sistem perdagangan Dukascopy Bank SA untuk berdagang wang sendiri atau melalui seorang pengurus wang atau pihak ketiga mesti mendepositkan wang dalam akaun yang dibuka atas nama pelabur dengan Dukascopy Bank SA atau dengan salah satu daripada rakan Custodian Bank mereka. Sebagai alternatif, pelabur boleh meminta bank untuk mengeluarkan jaminan bank kepada Dukascopy Bank SA. Tidak ada cara lain yang boleh dilakukan.

Akaun Yang Tidak Aktif

Akaun anda menjadi "Tidak Aktif" jika Dukascopy Bank SA tidak lagi dapat menghubungi anda. Ini mungkin berlaku terutamanya jika anda menukar butiran domisil / maklumat perhubungan anda tanpa memaklumkan kami atau jika anda meninggal dunia tanpa melantik mana-mana wakil dalam akaun anda yang boleh dihubungi. Sekiranya tidak aktif, ia mungkin sukar atau mustahil untuk Dukascopy Bank SA untuk membina semula hubungan dengan anda / waris anda. Untuk mengelakkan akaun tidak aktif, Dukascopy Bank SA mengesyorkan bahawa anda:

  • Memaklumkan kepada kami dengan segera jika anda menukar alamat anda, atau jika anda menggunakan nama yang berbeza, sebagai contoh selepas perkahwinan;
  • Memaklumkan kepada kami jika anda keluar kawasan untuk tempoh masa yang panjang dan mengatur untuk alamat surat-menyurat;
  • Menetapkan proksi atau wakil dengan kuasa penuh yang boleh dihubungi oleh Dukascopy Bank SA seandainya akaun anda menjadi "Tidak Aktif";
  • Memberitahu orang yang dipercayai tentang butiran bank anda. Dukascopy Bank SA hanya boleh memberikan maklumat kepada orang itu jika anda telah memberikan kuasa kepadanya secara bertulis untuk bertindak bagi pihak anda dengan mengisi borang ini;
  • Senarai aset-aset anda dan nama bank-bank yang berkenaan di mana mereka disimpan dalam wasiat anda.

Dukascopy Bank SA wajib melaporkan semua akaun tidak aktif melebihi CHF 100.- kepada bank data pusat dimana hanya Swiss Banking Ombudsman (http://www.bankingombudsman.ch) boleh mengaksesnya. Setiap orang yang percaya mereka mempunyai hak kepada aset yang berada dengan bank yang tidak diketahui di Switzerland boleh meminta Pejabat Tuntutan Pusat Swiss Banking Ombudsman untuk semua bank data hubungan pelanggan tidak aktif.

Kebenaran Akaun Tidak Aktif Untuk Menghubungi Orang Yang Dipercayai

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.