Konsep Pembayaran Binari

Nisbah pembayaran adalah ciri keuntungan utama pilihan binari. Ia menentukan keuntungan yang dibuat oleh pelanggan apabila pilihan binari matang In-the-Money. Jika pilihan binari matang In-the-Money, Dukascopy Bank mengembalikan premium yang dibayar kepada akaun pelanggan dan tambahan kredit akaun dengan keuntungan perdagangan yang sepadan dengan peratusan pembayaran didarab dengan premium.

Pembayaran Asas

 
Nisbah pembayaran asas sentiasa dipaparkan pada platform dagangan sebelum permulaan kontrak opsyen. Dalam kes percanggahan antara nisbah pembayaran yang berkesan disampaikan oleh Dukascopy Bank kepada pelanggan dan nisbah pembayaran yang terdapat di platform, nisbah pembayaran yang dipaparkan pada platform tersebut tidak relevan dan tidak boleh digunakan sebagai apa-apa tuntutan daripada pelanggan untuk keuntungan dagangan yang lebih tinggi.

Dukascopy Bank berhak untuk menyesuaikan nisbah pembayaran, saiz kontrak maksimum dan had pendedahan maksimum dalam fungsi setiap pelanggan, mengikut budi bicara sendiri dan tanpa notis. Sebarang perubahan dalam nisbah pembayaran yang boleh digunakan untuk semua kontrak pilihan binari yang dibuka selepas perubahan itu. Tidak ada kesan retroaktif untuk pilihan yang sudah terbuka pada masa yang peratusan pembayaran telah ditukar. Dalam kes pesanan belum selesai, pelanggan mempunyai pilihan untuk menetapkan syarat ke atas nisbah pembayaran minimum yang boleh diterima.

* Ciri pembayaran/bayaran balik

Selain daripada pembayaran asas standard sebanyak 90% untuk Pilihan Binari yang tidak menerima apa-apa bayaran balik dalam kes kegagalan ramalan (iaitu pilihan tamat Out-of-the-Money) Dukascopy Bank menawarkan pelanggan pilihan untuk memilih antara set gabungan Pembayaran/Bayaran Balik yang telah ditetapkan yang terbaik sesuai dengan toleransi risiko masing-masing. Ini bermakna pelanggan boleh memilih nisbah pembayaran yang lebih rendah daripada asas (lebih rendah daripada maksimum) dalam pertukaran bayaran balik sebahagian daripada premium dalam kes tamat tempoh kontrak dengan kerugian.

Gabungan yang dipilih boleh digunakan kedua-dua kontrak binari yang dibuka segera dan pesanan yang belum selesai.

Dukascopy Bank juga boleh menggunakan nisbah pembayaran dalam fungsi kumpulan instrumen mengikut budi bicara sendiri. Apabila nisbah pembayaran asas diubah suai, perubahan boleh digunakan secara serentak untuk semua instrumen kumpulan ini.
 

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.