Bonus Ulang Tahun Binari

Dukascopy menawarkan peluang untuk mendapatkan 100% Bonus ekuiti akaun untuk akaun Pilihan Binari. Pelanggan boleh memohon untuk Bonus di dalam tempoh 30 hari sejak kredit terakhir mereka di akaun. Langganan Bonus melibatkan syarat ke atas jumlah dagangan yang perlu dicapai dalam masa 1 tahun selepas Bonus dikreditkan dalam akaun pelanggan. Sebarang pengeluaran dari akaun sebelum jumlah dagangan yang diperlukan dicapai akan membatalkan Bonus. Sila baca Terma dan Syarat Bonus Ulang Tahun di bawah.

Bonus Ulang Tahun juga boleh didapati untuk Akaun Forex.

Bagaimana untuk mendapatkan Bonus

Pelanggan boleh memohon untuk Bonus di dalam tempoh 30 hari sejak mereka membuat kredit pada akaun mereka, memandangkan jumlah kesemua dana masuk / keluar untuk 30 hari terakhir adalah positif. Pemindahan masuk (Deposit) haruslah operasi terakhir pada akaun, iaitu tidak ada pemindahan keluar (Pengeluaran) selepas Deposit.
Permohonan Bonus boleh dilakukan daripada menu laporan pelanggan "My Bonuses".

Jumlah bonus akan ditambah kepada ekuiti akaun selepas syarat keperluan bonus dipenuhi.

Jumlah Bonus

Jumlah bonus adalah 100% daripada ekuiti semasa akaun pelanggan pada masa apabila pelanggan memohon untuk mendapatkan Bonus.

Jumlah Bonus awal boleh ditambah kemudian jika terdapat pemindahan masuk yang baru (Deposit).
Jumlah Bonus tambahan adalah sehingga 100% daripada semua perpindahan masuk baru di dalam tempoh 30 hari yang lalu. Jumlah tepat Bonus tambahan dikira dengan formula.

Sebelum memohon jumlah Bonus yang tepat akan dipaparkan di dalam borang permohonan.
Bonus hanya boleh diaktifkan pada satu akaun-sub Pilihan Binari dan tidak boleh melebihi jumlah bersamaan 5000 USD.

Keperluan Bonus

Jumlah dagangan yang diperlukan adalah sama dengan 40 didarab dengan jumlah Bonus pada masa permohonan Bonus dikemukakan. Jumlah dagangan diperlukan hendaklah dicapai sebelum tarikh akhir iaitu satu tahun sejak penerimaan Bonus.

Sekiranya pelanggan telah memohon Bonus tambahan jumlah dagangan yang diperlukan akan diselaraskan. Tambahan jumlah dagangan diperlukan dikira oleh formula.

 

Sebelum memohon untuk Bonus, jumlah dagangan yang diperlukan akan dipaparkan dalam borang permohonan.

Had Bonus

Sebelum jumlah dagangan yang diperlukan dicapai Bonus tidak boleh digunakan untuk berdagang. Bonus akan dikreditkan ke dalam akaun pelanggan sebaik sahaja jumlah dagangan yang diperlukan telah berjaya dicapai.

Pembatalan Bonus

Sebelum jumlah dagangan yang diperlukan dicapai Bonus akan dibatalkan secara automatik dalam salah satu keadaan berikut::

  • Apa-apa pemindahan keluar akan membatalkan Bonus;
  • Jumlah dagangan yang diperlukan tidak dicapai dalam masa 1 tahun tarikh akhir;
  • Pelanggan membatalkan Bonus dalam laporan.

Syarat Lain

Akaun Pilihan Binari yang berada di dalam Program Business Introducer atau Perkhidmatan Swiss Custodian Banking boleh ditolak untuk memohon Bonus. Dukascopy berhak untuk menukar, menolak atau membatalkan Bonus Ulang Tahun Binari mengikut budi bicaranya sendiri.

 

Additional Bonus Amount  

 = (Deposit x 100%) x  Traded Volume
deadline
Additional Bonus
application date

365 days

Contoh:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount 

 =  (10'000 x 100%) x (01 March 2015 − 13 May 2014)  = 8000 USD

365 days

Additional Required
Traded Volume  

 = ((Additional Deposit + Bonus) x 50'000) x  Required Traded
Volume deadline
Additional Bonus
application date

365 days

Contoh:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 01 December 2014
Trader applied for the additional Bonus 18 December 2014

Additional Required
Traded Volume 

 =  ((3’000 + 3’000 x 100%) x 50'000) x (01 Mar 2015 − 18 Dec 2014)  = 60M USD

365 days

 

 

To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.